Reklama

Kraj

PGNiG w I półroczu br. osiągnęło ok. 78 mld zł przychodów i 4,8 mld zysku netto

PAP
Dodano: 18.08.2022
66002_43223947_40716393
Share
Udostępnij
W I półroczu 2022 r. PGNiG osiągnęło 78,4 mld zł przychodów – trzy razy więcej niż w I półroczu 2021 r. – oraz 4,8 mld zysku netto – dwa razy więcej niż przed rokiem – poinformowała w czwartek spółka. Podkreśliła, że wyniki są pochodną sytuacji na europejskim rynku.
Rekordowe notowania węglowodorów wspierały rezultaty z działalności wydobywczej w kraju i zagranicą, gdzie Grupa PGNiG zanotowała znaczący wzrost wolumenów produkcji ropy i gazu, a jednocześnie wysokie ceny paliw mocno odbiły się na wynikach segmentu sprzedaży – poinformowała spółka.
 
Z opublikowanych danych wynika, że przy trzykrotnie wyższych przychodach w stosunku do I połowy 2021 r., koszty operacyjne również wzrosły trzykrotnie – do 66,5 mld zł. EBITDA PGNiG wyniosła w I półroczu 15 mld zł, trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.
 
"Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, Grupa Kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" – powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie spółki.
 
89 proc. EBITDA wypracowane zostało w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. To efekt wysokich cen węglowodorów i wzrostu wydobycia – zaznaczyła spółka. Segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie odpowiadają za odpowiednio 7 proc. i 4 proc. wyniku EBITDA. Natomiast wkład segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny, obniżając EBITDA Grupy o 3,6 mld złotych.
 
Rok wcześniej udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy wynosił: Poszukiwanie i Wydobycie – 53 proc., Dystrybucja – 30 proc., Wytwarzanie – 12 proc., Obrót i Magazynowanie – 5 procent.
 
"Struktura EBITDA odzwierciedla wpływ wysokich cen węglowodorów na działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mocne fundamenty biznesowe Grupy Kapitałowej pozwalają nam jednak zabezpieczyć te potrzeby, również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego" – oceniła Waksmundzka-Olejniczak.
 
Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie były pięciokrotnie wyższe niż przed rokiem, a jego EBITDA – sześciokrotnie wyższa.
 
Produkcja własna gazu w I półroczu wyniosła 3,48 mld m sześc. wobec 2,34 mld rok wcześniej. Wydobycie własne w Norwegii zwiększyło się z 0,39 mld do 1,54 mld m sześc.
 
Łączny wolumen sprzedaży gazu poza Grupę wyniósł 18,6 mld m sześc. i był o 2 proc. wyższy niż przez pierwsze sześć miesięcy 2021 r. PGNiG wskazało jednak, że jeżeli pominąć jednorazową transakcję sprzedaży 0,9 mld m sześc. gazu na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w marcu 2022 r., wolumen sprzedaży zmniejszył się rok do roku o prawie 3 proc. Na rynku krajowym PGNiG sprzedało o 7 proc. mniej gazu. Zmniejszenie sprzedaży to przede wszystkim skutek niższego zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych oraz redukcji popytu w odpowiedzi na wysokie ceny paliwa gazowego na rynku – oceniła spółka. Spadek sprzedaży był największy – o 19 proc. – w segmencie największych odbiorców gazu od PGNiG.
 
Spółka podkreśliła, że w I półroczu 2022 r. zasadniczej zmianie uległa struktura importu gazu. Udział importu gazu z kierunku wschodniego spadł do 37 proc. wobec 58 proc. rok wcześniej. Udział importu LNG wzrósł do 34 proc. wobec 25 proc., a udział dostaw z kierunku zachodniego i południowego wzrósł do 29 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 17 proc.
 
Zmiany w strukturze kierunków pozyskania gazu z zagranicy spowodowane były przede wszystkim zaprzestaniem przez Gazprom realizacji dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, co nastąpiło 27 kwietnia, oraz decyzją o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, którą PGNiG podjęło w związku z napiętą sytuacją na europejskim rynku gazu spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę – wskazała spółka.
 
W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Skarb Państwa ma w PGNiG prawie 72 proc. akcji. 15 marca 2022 r. Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy