Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Podpisanie protokołu nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego

A A A
Komentarz AXELO (Aleksandra Rachwał)

Dodano: 25-04-2017

Podpisanie protokołu nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego
Komentarz AXELO (Aleksandra Rachwał)

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o tym, kiedy wykonawca powinien rozliczyć podatek VAT. Liczy się moment faktycznego wykonania usługi.

Komentarz do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1482/15

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1482/15 oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2386/14, tym samym aprobując wyrok WSA, zgodnie z którym protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o tym, kiedy wykonawca powinien rozliczyć podatek VAT. Liczy się 30 dni od momentu faktycznego wykonania usługi. Orzeczenie to jednocześnie potwierdza stanowisko Ministra Finansów sformułowane w interpretacji ogólnej nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia 1 kwietnia 2016 r., w której uznano, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć dzień, w którym doszło do faktycznego zakończenia prac.

Sprawa, na kanwie której wydane zostało komentowane orzeczenie, dotyczyła spółki świadczącej usługi budowlane. Wątpliwości powstały na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej momentu powstania obowiązku  podatkowego w sektorze usług budowlanych. Uważała ona, że chwilą wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej jest moment protokolarnego odbioru prac budowlanych. Według spółki takie określenie daty wykonania usługi jest prawidłowe, gdyż oznacza jej całkowitą realizację i zaakceptowanie przez podmiot zlecający.

Organ podatkowy nie zaakceptował stanowiska spółki. Stwierdził on, że momentem decydującym jest faktyczne wykonanie usługi. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, co powinno być dokonane najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. W ocenie organu bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, określające daty i terminy sporządzania odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia (protokoły odbioru prac). Jednocześnie w interpretacji zwrócono uwagę, że w razie niewystawienia faktury w tym terminie, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie.

Zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA podzieliły stanowisko sformułowane w zaskarżonej przez spółkę interpretacji.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Natomiast art. 106a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Dokonując wykładni tych przepisów WSA uznał, że zdarzeniem inicjującym obowiązek wystawienia faktury i zaistnienie obowiązku podatkowego jest wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej. Sporządzenie protokołu odbiorczego jest jedynie potwierdzeniem wykonania usługi i pozostaje bez wpływu na moment jej wykonania, a w konsekwencji na początek biegu terminu do wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego.

Orzeczenie NSA może powodować dla przedsiębiorców sektora budowlanego pewne problemy natury praktycznej. Może się bowiem okazać, że określenie momentu faktycznego zakończenia usługi będzie bardzo trudne. Na przykład w sytuacji wykonywania prac częściami należy rozważyć, czy za wykonanie usługi trzeba uznać wykonanie części pracy przez wykonawcę, który często nadal pozostaje do dyspozycji zlecającego celem dokonania poprawek itp., czy też wykonaniem usługi jest faktyczne zakończenie całości prac, potwierdzone ostatecznym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Ponadto problematyczne dla przedsiębiorców sektora budowlanego może okazać się obciążenie ich obowiązkiem wystawienia faktury najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. Oznacza to bowiem, że wykonawca musi wystawić fakturę nawet wtedy, gdy nie dokonano protokolarnego zatwierdzenia jego usług. Taka sytuacja nie jest korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ w praktyce przed podpisaniem protokołu przez ich kontrahentów, nie wiedzą oni, w jakim stopniu prace zostaną zaakceptowane, jaka będzie ostateczna wartość transakcji, a w konsekwencji, na jaką kwotę należy wystawić fakturę i opłacić podatek VAT. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji albo będą zmuszeni płacić VAT na podstawie oszacowanej przez nich wartości transakcji i później dokonywać ewentualnej korekty deklaracji, albo będą zwlekać z jego zapłatą, ale wówczas będą musieli liczyć się z negatywnymi konsekwencjami takiej zwłoki, tj. popadnięciem w zaległość podatkową, oraz koniecznością zapłaty odsetek.

Wskazówek w tym zakresie może dostarczyć uzasadnienie omawianego wyroku NSA, które czeka jeszcze na publikację.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Reklama

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2021-11-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-11-26
USD 4,1754 +0,37%
EUR 4,7038 +0,75%
CHF 4,5071 +1,15%
GBP 5,5597 +0,23%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.