Reklama

Biznes

Jak unijne pieniądze przez 20 lat odmieniły Rzeszów

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 26.04.2024
Most Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie. Fot. Tadeusz Poźniak
Most Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie. Fot. Tadeusz Poźniak
Share
Udostępnij

1 maja świętować będziemy 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Od dwóch dekad mamy otwarte granice i jesteśmy pełnoprawnymi członkami Europy. W Rzeszowie przez dwie dekady z Funduszy Europejskich udało się ściągnąć prawie 2 mld zł. Pieniądze te pozwoliły na realizację niemalże 500 projektów.  W samym tylko 2023 r. do budżetu miasta wpłynęło ponad 127 mln zł dofinansowania unijnego.

Jedno z najbardziej spektakularnych wizytówek dotacji unijnych w Rzeszowie jest most noszący imię Tadeusza Mazowieckiego. Kosztował ponad 180 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty to dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Most na Wisłoku jest podwieszany na plonie, który mierzy 108,5 metra i jest drugim co do wysokości w Polsce i najwyższym na Podkarpaciu. Długość mostu to 482 metry, szerokość 23 metrów. Most zawisnął nad zbiornikiem wody technologicznej rzeszowskiej elektrociepłowni, nad Wisłokiem oraz ulicą Wioślarską.

– Funkcjonowanie w Unii Europejskiej przyniosło wielkie zmiany w Rzeszowie, a uzyskane wsparcie finansowe sprawiło, że mogliśmy się rozwinąć na niespotykaną dotąd skalę –mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Ponad 1,2 mld zł na transport i komunikację w Rzeszowie

W ostatnich 20. latach Rzeszów na rozwój szeroko rozumianego transportu i komunikacji przeznaczył  ponad 1,2 mld zł, co pozwoliło na realizację 22 projektów. Samo dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wyniosło blisko 920 mln zł. Za te pieniądze udało się m.in. rozbudować tabor autobusowy – kupić nowoczesne niskoemisyjne, a także zeroemisyjne pojazdy zasilane energią elektryczną wraz z budową infrastruktury do ładowania energii elektrycznej.  Jednym z większych przedsięwzięć drogowych było połączenie północnej części miasta z węzłem autostrady A4 Rzeszów-Wschód i drogą ekspresową S19, które zostało dofinasowane kwotą ponad 67 mln zł, a także skomunikowanie południowych terenów Rzeszowa z drogą ekspresową S19 Rzeszów i węzłem autostrady A4 Rzeszów-Zachód, na co uzyskano łącznie, w ramach 3 projektów, wsparcie blisko 60 mln zł.

Na zadanie „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów UE” Rzeszów pozyskał ponad 61 mln z funduszy unijnych, co wraz ze wspomnianymi inwestycjami pozwoliło w znaczącej mierze wyprowadzić ruch tranzytowych z Rzeszowa i istotnie usprawnić komunikację w mieście. 

Poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie w latach 2008 – 2015 poprawiono infrastrukturę sportową w mieście. Wartość całkowita projektu wynosiła 41 mln zł, a dofinansowanie unijne 27,4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W latach 2007 – 2013,  także przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wybudowano budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Przedsięwzięcie pochłonęło 10,8 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii  stanowiło ponad 4,7 mln zł.

Pozyskano także 1,4 mln zł na stypendia dla uczniów, a na „Szczęśliwe przedszkolaki, program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”, wydano 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 2,6 mln zł. Projekt realizowano w latach 2009 – 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury

Z Programu  Erasmus w latach 2014 – 2020 zrealizowano 65 projektów za kwotę 13,9 mln zł w całości finansowaną przez UE. Natomiast tylko na najbliższe lata w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 planowanych jest 19 projektów o wartości ponad 6 mln zł także w całości finansowanych przez UE. W sumie na edukację w ciągu 20 lat funkcjonowania w Unii miasto pozyskało 130,5 mln zł dofinansowania, dzięki czemu zrealizowano aż 354 projekty.

Rzeszów mocno promuje dziedzictwo kulturowe m.in. poprzez realizację projektu „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury”. Dokonano rewitalizacji i przystosowano istniejącą infrastrukturę podziemi do pełnienia funkcji publicznych, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie, które jest wykorzystywane bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej m.in. poprzez utworzenie interaktywnej ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni wystawienniczej. Zrealizowany projekt łączy perspektywy – historyczną i współczesną oraz lokalną i ponadregionalną. Na tę inwestycję w latach 2017 – 2021 przeznaczono ponad 17,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło prawie 12,3 mln zł i zostało pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Jak jeszcze kształtowało się wykorzystanie środków europejskich w mieście? Promocja, współpraca międzynarodowa, turystyka i kultura została zasilona kwotą 27,9 mln zł z funduszy europejskich. Dziedziny: infrastruktura ochrony zdrowia, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa oraz rewitalizacja otrzymały wsparcie rzędu niemalże 60 mln zł, a nowoczesne technologie i informatyzacja zostały zasilone europejskimi pieniędzmi o wartości  45,4 mln zł.

Program poprawy wody pitnej

W ciągu 20 lat sporo środków, bo ponad 351,3  mln zł wpłynęło do budżetu miasta na infrastrukturę ochrony środowiska, energetyczną i zapobieganie zagrożeniom. Nie można tu nie wspomnieć o programie poprawy wody pitnej realizowanego na samym początku naszej obecności w strukturach UE, który uzyskał wsparcie warte wówczas 55 mln zł.

Natomiast na bezpieczeństwo, usługi socjalne, ochronę zdrowia Rzeszów pozyskał dofinansowanie w wysokości niemalże 3 mln zł, a na nowoczesne technologie i informatyzację 45,4 mln zł.

Poprzez inwestycje współfinansowane z UE poprawiły się warunki życia mieszkańców, dostępność komunikacji miejskiej, dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół, czy spraw społecznych. Co ważne, postępuje proces  utożsamiania się rzeszowian ze swoim miastem i wzrost aktywności w inicjatywach oddolnych, a to znajduje odzwierciedlenie m.in. w budżecie obywatelskim. 

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy