Reklama

Kraj

Prezydent podpisał ustawę o programach pomocowych dla firm

PAP
Dodano: 11.10.2022
67910_43669950_43669903
Share
Udostępnij
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o programach wsparcia dla firm w związku z cenami energii – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa dopuszcza też sprzedaż gospodarstwom domowym węgla brunatnego w tym sezonie grzewczym.
Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 przewiduje, że rząd może – w drodze uchwały – przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy w związku z cenami energii.
 
Rząd określi w uchwale przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres jej przyznania, a także sposób obliczania wysokości i maksymalną kwotę pomocy, zakres, termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady i terminy jej rozliczania. W uchwale rząd ustali też wysokość i źródła finansowania programu, a także operatora programu.
 
Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu opracowanym przez operatora. Składając wniosek, przedsiębiorca będzie wyrażał zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania i prawidłowości jej rozliczenia.
 
W ustawie określono zasady zwrotu pomocy przyznanej nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna. Do czasu wydania zgody przez Komisję Europejską, pomoc nie będzie wypłacana.
 
Limit wydatków przeznaczony na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,4 mld zł, z czego w 2022 r. – 5 mld 79 mln 416 tys. zł, w 2023 r. – 8 mld 212 mln 659 tys. zł, a w 2024 r. – 4 mld 136 mln 240 tys. zł.
 
Ponadto ustawa zakłada czasowe (do 30 kwietnia 2023 r.) zawieszenie zakazu sprzedaży węgla brunatnego oraz kar za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu. Nowe przepisy przewidują też brak kar (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego.
 
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy