Reklama

Kraj

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2020 r. i udzielił rządowi absolutorium

Aneta Oksiuta, Łukasz Pawłowski/PAP
Dodano: 23.07.2021
55208_sejm
Share
Udostępnij
Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2020 r. i udzielił rządowi absolutorium. Za głosowało 234 posłów, przeciw było 213, a 3 się wstrzymało.
 
Sejm jednocześnie odrzucił dwie poprawki zgłoszone do projektu uchwały dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2020. Poprawki zmierzały do tego, aby Sejm nie przyjął sprawozdania i nie udzielił rządowi absolutorium. Pierwszą z nich złożyła Koalicja Obywatelska, drugą – posłowie Lewicy i Polski 2050.
 
Uchwała, którą zarekomendowała sejmowa komisja finansów publicznych mówi: "I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. III. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli".
 
W czwartek w Sejmie odbyła się debata dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium.
 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, dochody budżetu państwa w roku 2020 wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019 r., dochody wzrosły nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.
 
Pierwotnie ustawa budżetowa z 14 lutego 2020 r. zakładała zrównoważony budżet państwa. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.
 
Dochody budżetu państwa w 2020 r. w kwocie ok. 420 mld zł były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6 proc. To efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.
 
Deficyt w wysokości blisko 85 mld zł był niższy o 22,3 proc. od zapisanego w noweli ustawy budżetowej. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy