Reklama

Kraj

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym

Agnieszka Gorczyca / PAP
Dodano: 11.10.2022
67903_11pa7
Share
Udostępnij
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym i niektórych innych ustaw – poinformowano we wtorek stronie Prezydent.pl. Projekt ma wspierać działania związane z profilaktyką chorób zakaźnych.

Projekt ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zdaniem prezydenta, takie działanie pozwoli na kierunkowe docelowe działania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.

Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczenie szpitalnym.

Objęcie tych świadczeń finansowaniem z Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.

Projekt zakłada, że pieniądze na pokrycie kosztów tych świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego w zakresie zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie rozliczane w sposób podobny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy