Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Leasing operacyjny na samochód służbowy - czy warto

A A A
Materiał Partnera

Dodano: 05-08-2022

Leasing operacyjny na samochód służbowy - czy warto

Każdy przedsiębiorca potrzebuje samochodu. Niestety jest to duże obciążenie dla nowych, dopiero co wkraczających na rynek przedsiębiorstw. Dlatego nie mając wystarczającej gotówki na jego zakup, warto zastanowić się na sposobie sfinansowania jego zakupu.
Leasing to coraz popularniejsza forma finansowania zakupu samochodu osobowego. Może ubiegać się o niego każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. W ramach leasingu przedsiębiorcy mogą użytkować również różnego rodzaju maszyny, sprzęt elektroniczny, a nawet nieruchomości.

Co nazywamy leasingiem?

Leasing to umowa cywilnoprawna pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Firma nie kupuje samochodu na własność, tylko za ustaloną opłatą ratalną otrzymuje na określony czas trwania umowy auto do użytkowania od firmy leasingowej, która jest faktycznym jego właścicielem.

Reklama

Aby otrzymać auto w leasing, należy prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej trzy miesiące oraz posiadać pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Leasingodawca sprawdzi również bazę dłużników (KRD) oraz przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wszystkie te procedury minimalizują ryzyko oszustwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź na stronie internetowej firmy Alphabet.

Rodzaje leasingu

Leasingobiorca ma do wyboru kilka rodzajów leasingu.

1) Leasing z wykupem

To najczęściej wybierany leasing ,ponieważ jego zaletą jest to, że wraz z końcem umowy leasingobiorca staje się właścicielem auta. Dzieli się on na:

 • Leasing operacyjny inaczej usługowy jest najczęstszą formą finansowania. To umowa, w której firma leasingowa przekazuje prawo do użytkowania samochodu lub innego przedmiotu umowy leasingobiorcy na określony czas. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, ponieważ to on jest jego faktycznym właścicielem. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu, zazwyczaj za 1% wartości. Przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt komputerowy.
 • Leasing finansowy to umowa w której w zamian za zapłacenie leasingodawcy opłaty wstępnej oraz comiesięcznych rat leasingobiorca staje się właścicielem samochodu. Dzięki temu, że samochód można wliczyć do ewidencji środków trwałych firmy, przez czas trwania leasingu korzystający ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Rata leasingowa podzielona jest na: kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa to spłata wartości początkowej samochodu, a część odsetkową raty leasingowej traktujemy jako koszt uzyskania przychodu. Przez okres trwania umowy korzystasz z auta jak właściciel, choć nim nie jesteś. Właścicielem stajesz się po zakończeniu umowy leasingu i nie musisz w tym celu dokonywać wykupu.


Reklama

2) Full Service Leasing

Polega on na tym, że wszystkie koszty, takie jak wymiana opon, przegląd czy naprawy szkód wynikające z użytkowania pojazdu ponosi leasingodawca.

W tym rodzaju leasingu nie ma możliwości wykupu przedmiotu leasingu.

Opłaty i prowizje w umowie leasingowej

Miesięczna rata leasingowa to podstawowy koszt leasingu. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne w zależności od wysokości stóp procentowych.

Opłata wstępna ma charakter jednorazowy i z reguły określana jest przez firmy leasingowe na poziomie 0,5%-45% wartości przedmiotu leasingu.

Opłata za obsługę umowy leasingowej to koszt, jaki ponosi leasingodawca dotyczący obsługi umowy leasingowej i może mieć formę ryczałtową.

Depozyt gwarancyjny to inaczej zabezpieczenie dla leasingodawcy i ma charakter zwrotny - po uregulowaniu ostatniej raty zostaje zwrócony.

Kary umowne to kary finansowe wynikające z naruszania postanowień umowy przez przedsiębiorcę.

Leasing a podatek VAT

W leasingu operacyjnym VAT rozlicza się w miesięcznych ratach leasingowych. VAT można odliczyć w 100% jeżeli:

- samochód wykorzystywany wyłącznie w firmie

-samochód zgłoszony jest do urzędu skarbowego

-leasingobiorca prowadzi kilometrówkę

Podatek vat w 50% można odliczyć, gdy auto wykorzystywane jest w firmie i do celów prywatnych.

W leasingu finansowym występuje konieczność zapłacenia podatku vat jednorazowo na początku umowy leasingowej.

Leasing a kredyt - różnice

Główne różnice pomiędzy kredytem a leasingiem dotyczą:

 • Formalności - aby, otrzymać kredyt wnioskodawca musi dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz wymagane jest, aby firma istniała przynajmniej 1 rok. W leasingu wszystkie formalności ograniczone są do minimum.
 • Kosztów-oferta leasingu z reguły jest droższa od kredytu.
 • Przedmiotu własności-w przypadku kredytu przedmiot stanowi własność kredytobiorcy natomiast, w leasingu na czas umowy właścicielem jest firma leasingowa.
 • Długości trwania umowy- umowa leasingu zawierana jest najczęściej na okres od 2 do 5 lat, natomiast kredyt inwestycyjny nawet do 10 lat.

Ubezpieczenie samochodu

Leasingobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu leasingu zgodnie z warunkami umowy. Większość leasingodawców ma podpisane umowy z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi i leasingobiorca może skorzystać z ofert polisy zaproponowanej przez finansującego.

Reklama

Jeżeli jednak leasingobiorca sam chce poszukać firmy ubezpieczeniowe,j musi się liczyć z dodatkową opłatą wynoszącą nawet kilkaset złotych rocznie oraz musi ona być zaakceptowana przez leasingodawcę.

Obowiązkowymi ubezpieczeniami w leasingu są OC oraz AC!!

Ubezpieczenie GAP to ubezpieczenie straty finansowej, czyli zapewnia ochronę leasingobiorcom przed stratami finansowymi w razie wystąpienia szkody całkowitej (zniszczenia samochodu) lub kradzieży. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Stopa procentowa a leasing

Przy zawieraniu umowy leasingu warto wiedzieć jak zmieni się stawka raty miesięcznej w przypadku zmiany stóp procentowych. Dlatego taki zapis powinien się znaleźć w Ogólnych Warunkach Umowy.

Kradzież lub zniszczenie pojazdu

Zgodnie z prawem, jeżeli przedmiot leasingu zostanie skradziony, umowa leasingu wygasa, ale leasingobiorca musi zapłacić wszystkie pozostałe raty leasingu. Raty mogą być pomniejszone o kwotę odszkodowania wypłaconą przez ubezpieczyciela.

Szkoda w leasingu likwidowana jest w wariancie serwisowym tzn. że naprawa samochodu odbywa się w warsztacie samochodowym wybranym przez leasingodawcę. Zgodnie z prawem koszty związane z naprawą auta ponosi leasingobiorca.


Procedura wnioskowania o leasing

Standardowa procedura wnioskowania o leasing wymaga przedstawienia takich dokumentów jak:

 • NIP, REGON
 • dowód osobisty właściciela i współwłaścicieli firmy
 • wniosek leasingowy
 • PIT-36
 • CIT-8
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • zaświadczenie o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • oświadczenia majątkowe

Wady i zalety leasingu

Wśród głównych zalet należy wymienić:

Reklama

-uproszczone formalności

-korzyści podatkowe

-brak obciążenia zdolności kredytowej

-raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu

-możliwość wykupu w korzystnej cenie

Wady:

-samochód należy do leasingodawcy pomimo spłacenia wszystkich rat

-zobowiązująca umowa leasingowa

Leasing używanego samochodu

Podpisanie kontraktu leasingowego jest również możliwe dla używanych samochodów. Procedura zawierania umowy jest prawie identyczna jak przy nowych autach. Różnicą jest wymagana wysokość  wpłaty oraz okres trwania umowy, który najczęściej wynosi maksymalnie 5 lat. Istotnym elementem w leasingu aut używanych jest to, że samochód musi być sprzedany na podstawie pełnej faktury VAT 23%.

Podsumowanie

Zawieranie umów leasingowych cieszy się niesłabnącą popularnością. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób rozwijać firmę inwestując w sprzęt, narzędzia i samochody służbowe. Uproszczone formalności oraz korzyści podatkowe, również zachęcają do wyboru właśnie takiego sfinansowania kupna samochodu osobowego.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.