Reklama

Automoto

Leasing operacyjny na samochód służbowy – czy warto

Materiał Partnera
Dodano: 05.08.2022
65535_1-resizer-750q72
Share
Udostępnij

Każdy przedsiębiorca potrzebuje samochodu. Niestety jest to duże obciążenie dla nowych, dopiero co wkraczających na rynek przedsiębiorstw. Dlatego nie mając wystarczającej gotówki na jego zakup, warto zastanowić się na sposobie sfinansowania jego zakupu.
Leasing to coraz popularniejsza forma finansowania zakupu samochodu osobowego. Może ubiegać się o niego każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. W ramach leasingu przedsiębiorcy mogą użytkować również różnego rodzaju maszyny, sprzęt elektroniczny, a nawet nieruchomości.

Co nazywamy leasingiem?

Leasing to umowa cywilnoprawna pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Firma nie kupuje samochodu na własność, tylko za ustaloną opłatą ratalną otrzymuje na określony czas trwania umowy auto do użytkowania od firmy leasingowej, która jest faktycznym jego właścicielem.

Aby otrzymać auto w leasing, należy prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej trzy miesiące oraz posiadać pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Leasingodawca sprawdzi również bazę dłużników (KRD) oraz przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wszystkie te procedury minimalizują ryzyko oszustwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź na stronie internetowej firmy Alphabet.

Rodzaje leasingu

Leasingobiorca ma do wyboru kilka rodzajów leasingu.

1) Leasing z wykupem

To najczęściej wybierany leasing ,ponieważ jego zaletą jest to, że wraz z końcem umowy leasingobiorca staje się właścicielem auta. Dzieli się on na:

 • Leasing operacyjny inaczej usługowy jest najczęstszą formą finansowania. To umowa, w której firma leasingowa przekazuje prawo do użytkowania samochodu lub innego przedmiotu umowy leasingobiorcy na określony czas. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, ponieważ to on jest jego faktycznym właścicielem. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu, zazwyczaj za 1% wartości. Przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt komputerowy.
 • Leasing finansowy to umowa w której w zamian za zapłacenie leasingodawcy opłaty wstępnej oraz comiesięcznych rat leasingobiorca staje się właścicielem samochodu. Dzięki temu, że samochód można wliczyć do ewidencji środków trwałych firmy, przez czas trwania leasingu korzystający ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Rata leasingowa podzielona jest na: kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa to spłata wartości początkowej samochodu, a część odsetkową raty leasingowej traktujemy jako koszt uzyskania przychodu. Przez okres trwania umowy korzystasz z auta jak właściciel, choć nim nie jesteś. Właścicielem stajesz się po zakończeniu umowy leasingu i nie musisz w tym celu dokonywać wykupu.


2) Full Service Leasing

Polega on na tym, że wszystkie koszty, takie jak wymiana opon, przegląd czy naprawy szkód wynikające z użytkowania pojazdu ponosi leasingodawca.

W tym rodzaju leasingu nie ma możliwości wykupu przedmiotu leasingu.

Opłaty i prowizje w umowie leasingowej

Miesięczna rata leasingowa to podstawowy koszt leasingu. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne w zależności od wysokości stóp procentowych.

Opłata wstępna ma charakter jednorazowy i z reguły określana jest przez firmy leasingowe na poziomie 0,5%-45% wartości przedmiotu leasingu.

Opłata za obsługę umowy leasingowej to koszt, jaki ponosi leasingodawca dotyczący obsługi umowy leasingowej i może mieć formę ryczałtową.

Depozyt gwarancyjny to inaczej zabezpieczenie dla leasingodawcy i ma charakter zwrotny – po uregulowaniu ostatniej raty zostaje zwrócony.

Kary umowne to kary finansowe wynikające z naruszania postanowień umowy przez przedsiębiorcę.

Leasing a podatek VAT

W leasingu operacyjnym VAT rozlicza się w miesięcznych ratach leasingowych. VAT można odliczyć w 100% jeżeli:

– samochód wykorzystywany wyłącznie w firmie

-samochód zgłoszony jest do urzędu skarbowego

-leasingobiorca prowadzi kilometrówkę

Podatek vat w 50% można odliczyć, gdy auto wykorzystywane jest w firmie i do celów prywatnych.

W leasingu finansowym występuje konieczność zapłacenia podatku vat jednorazowo na początku umowy leasingowej.

Leasing a kredyt – różnice

Główne różnice pomiędzy kredytem a leasingiem dotyczą:

 • Formalności – aby, otrzymać kredyt wnioskodawca musi dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz wymagane jest, aby firma istniała przynajmniej 1 rok. W leasingu wszystkie formalności ograniczone są do minimum.
 • Kosztów-oferta leasingu z reguły jest droższa od kredytu.
 • Przedmiotu własności-w przypadku kredytu przedmiot stanowi własność kredytobiorcy natomiast, w leasingu na czas umowy właścicielem jest firma leasingowa.
 • Długości trwania umowy– umowa leasingu zawierana jest najczęściej na okres od 2 do 5 lat, natomiast kredyt inwestycyjny nawet do 10 lat.

Ubezpieczenie samochodu

Leasingobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu leasingu zgodnie z warunkami umowy. Większość leasingodawców ma podpisane umowy z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi i leasingobiorca może skorzystać z ofert polisy zaproponowanej przez finansującego.

Jeżeli jednak leasingobiorca sam chce poszukać firmy ubezpieczeniowe,j musi się liczyć z dodatkową opłatą wynoszącą nawet kilkaset złotych rocznie oraz musi ona być zaakceptowana przez leasingodawcę.

Obowiązkowymi ubezpieczeniami w leasingu są OC oraz AC!!

Ubezpieczenie GAP to ubezpieczenie straty finansowej, czyli zapewnia ochronę leasingobiorcom przed stratami finansowymi w razie wystąpienia szkody całkowitej (zniszczenia samochodu) lub kradzieży. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Stopa procentowa a leasing

Przy zawieraniu umowy leasingu warto wiedzieć jak zmieni się stawka raty miesięcznej w przypadku zmiany stóp procentowych. Dlatego taki zapis powinien się znaleźć w Ogólnych Warunkach Umowy.

Kradzież lub zniszczenie pojazdu

Zgodnie z prawem, jeżeli przedmiot leasingu zostanie skradziony, umowa leasingu wygasa, ale leasingobiorca musi zapłacić wszystkie pozostałe raty leasingu. Raty mogą być pomniejszone o kwotę odszkodowania wypłaconą przez ubezpieczyciela.

Szkoda w leasingu likwidowana jest w wariancie serwisowym tzn. że naprawa samochodu odbywa się w warsztacie samochodowym wybranym przez leasingodawcę. Zgodnie z prawem koszty związane z naprawą auta ponosi leasingobiorca.


Procedura wnioskowania o leasing

Standardowa procedura wnioskowania o leasing wymaga przedstawienia takich dokumentów jak:

 • NIP, REGON
 • dowód osobisty właściciela i współwłaścicieli firmy
 • wniosek leasingowy
 • PIT-36
 • CIT-8
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • zaświadczenie o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • oświadczenia majątkowe

Wady i zalety leasingu

Wśród głównych zalet należy wymienić:

-uproszczone formalności

-korzyści podatkowe

-brak obciążenia zdolności kredytowej

-raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu

-możliwość wykupu w korzystnej cenie

Wady:

-samochód należy do leasingodawcy pomimo spłacenia wszystkich rat

-zobowiązująca umowa leasingowa

Leasing używanego samochodu

Podpisanie kontraktu leasingowego jest również możliwe dla używanych samochodów. Procedura zawierania umowy jest prawie identyczna jak przy nowych autach. Różnicą jest wymagana wysokość  wpłaty oraz okres trwania umowy, który najczęściej wynosi maksymalnie 5 lat. Istotnym elementem w leasingu aut używanych jest to, że samochód musi być sprzedany na podstawie pełnej faktury VAT 23%.

Podsumowanie

Zawieranie umów leasingowych cieszy się niesłabnącą popularnością. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób rozwijać firmę inwestując w sprzęt, narzędzia i samochody służbowe. Uproszczone formalności oraz korzyści podatkowe, również zachęcają do wyboru właśnie takiego sfinansowania kupna samochodu osobowego.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy