Reklama

Świat

MFiPR: KE potwierdziła spełnienie przez Polskę 13 warunków niezbędnych do wypłaty środków unijnych

Ewa Wesołowska / PAP
Dodano: 18.10.2022
68146_18pa1
Share
Udostępnij
Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę 13 z 20 tzw. warunków podstawowych niezbędnych do otrzymania środków z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodano, że w przypadku siedmiu pozostałych toczy się dialog techniczny.

Resort pokreślił, że KE wpłaciła już pierwszą zaliczkę w wysokości 5,5 mln euro na realizację programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, a wkrótce spodziewane są kolejne wpłaty.

Przypomniano, że zaliczki wypłacane są corocznie, a pierwsza, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, jest wypłacana w tym samym roku, w którym został przyjęty program. "W przypadku programów, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską w 2022 roku, wypłacana jest zaliczka w wysokości 1 proc. wartości programu odpowiednio za 2021 i 2022 rok. Warunkiem otrzymania zaliczki jest wyłącznie decyzja przyjmująca program" – napisano.

Przypomniano też, że pierwsza zaliczka – w wysokości 5,5 mln euro – trafiła do Polski 11 października 2022 r. Pozostałe zaliczki, które mają wpłynąć do końca roku to: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 79,7 mln euro; Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 241,8 mln euro; Fundusze Europejskie Polska Wschodnia (FEPW) – 26,5 mln euro. "Pozostałe programy krajowe i regionalne z polityki spójności będą przyjęte do końca 2022 r. Zatem do końca roku otrzymamy zaliczki w ramach wszystkich programów" – zaznaczono.

Resort wskazał, że w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wszystkie państwa członkowskie UE muszą spełnić 20 warunków podstawowych, żeby otrzymać fundusze na realizację poszczególnych programów unijnych. Zaznaczono, że dokonując, zgodnie z obowiązującymi przepisami, samooceny Polska potwierdziła spełnienie wszystkich warunków horyzontalnych. "Nie ma żadnej decyzji Unii Europejskiej w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności i polityki rolnej dla Polski" – podkreślono.

Zaznaczono też, że Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę 13 warunków, a w zakresie pozostałych siedmiu toczy się dialog techniczny ze stroną polską. Wskazano, że np. Słowenia, Chorwacja i Węgry również nie spełniły jeszcze wszystkich warunków, a niektóre państwa – np. Hiszpania i Węgry – nie mają też zatwierdzonej Umowy Partnerstwa (UP). "Przyjęcie tego dokumentu oraz zatwierdzenie przez Komisję Europejską programów unijnych, a następnie ich uruchomienie (w tym otrzymanie zaliczki z KE) jest niezależne od spełnienia warunków podstawowych" – napisano.

Poinformowano, że spełnienie warunków podstawowych jest potrzebne, aby KE dokonała refundacji środków z budżetu UE. Z kolei wystąpienie z wnioskiem o płatność wymaga poniesienia i rozliczenia wydatków związanych z realizacją konkretnych projektów. "Do tego momentu Polska ma czas na zakończenie dialogu technicznego z KE, który dotyczy warunków podstawowych" – wskazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zaznaczono również, że kwestia warunkowości w przyznawaniu środków unijnych nie jest nowym zagadnieniem w polityce spójności. Przypomniano, że w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 refundowanie środków z budżetu UE również było objęte tym mechanizmem, a państwa członkowskie musiały wówczas spełnić 36 warunków. "Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie polityki spójności mają świadomość znaczenia warunkowości dla realizacji polityki spójności, dlatego prace nad wypełnianiem warunków trwają od dłuższego czasu równolegle do przygotowania programów" – napisano. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy