Kraków

Wybory samorządowe w Krakowie

Źródło: krakow.pl
Dodano: 05.04.2024
Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe
Share
Udostępnij

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybiorą prezydenta Krakowa, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Kto może głosować w Krakowie?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Krakowie, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszego miasta.

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe. Liczba wyborców w całym Krakowie wynosi aktualnie 576 844 osoby.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wszelkie informacje o obowiązujących w wyborach samorządowych procedurach zmiany miejsca głosowania, dostępne są w BIP.

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła na swojej stronie wyszukiwarkę obwodów, w której każdy, bez konieczności logowania się, może sprawdzić, gdzie znajduje się jego lokal wyborczy w wyborach samorządowych.

Liczba osób zameldowanych w Krakowie na pobyt stały łącznie wyniosła 703 628 (stan na 31 marca). 4 965 osoby złożyły wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Głosowanie korespondencyjne

Wpłynęło łącznie 180 zgłoszeń chęci głosowania korespondencyjnego.

Do 29 marca wpłynęło 191 wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Transport do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia od 2 do 5 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00 i w dniu wyborów w godz. 7.00–21.00 pod numerami telefonów: 12 616 50 76, 12 323 32 40.

Wykaz okręgów wyborczych

Podczas tych wyborów jest siedem okręgów wyborczych do Rady Miasta Krakowa. Zobacz szczegóły. W Krakowie głosowanie odbędzie się w 454 komisjach wyborczych, w tym w 411 stałych obwodach głosowania i w 43 obwodach odrębnych (szpitale, dps-y, zakłady karne). W skład komisji powołano 4182 osoby.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

Szczegółowe informacje na temat wyborów samorządowych w Polsce są publikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Materiały wyborcze – ważne zasady

Przypominamy też, że wszelkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe stanowiące materiały wyborcze podlegają przepisom tzw. uchwały krajobrazowej (uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń).

Przepisy uchwały nie zabraniają umieszczania nośników reklamowych stanowiących materiały wyborcze na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wszystkie materiały wyborcze, które nie są sprzeczne z przepisami uchwały i innymi przepisami prawa powszechnego oraz spełniają wymogi dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogą być rozpowszechniane przez komitety wyborcze.

W celu zlokalizowania w przestrzeni pasa drogowego dróg publicznych oraz na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego na potrzeby kampanii wyborczej należy złożyć wniosek zgodnie z procedurą zewnętrzną ZDMK-82.

Należy również pamiętać, że umieszczenie nośnika reklamowego w przestrzeni pasa drogowego dróg publicznych oraz na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymaga uzyskania stosownych zezwoleń zarządcy drogi (odpowiednio procedury ZDMK-61 oraz ZDMK-27).

Procedury są dostępne na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.

Szczegółowe informacje o różnych formach upowszechniania materiałów wyborczych w kontekście przepisów tzw. uchwały krajobrazowej znajdują się w komunikacie ZDMK.

Czytaj także: https://biznesistyl.pl/krakow/wiadomosci-grodzkie/wybory-samorzadowe-w-krakowie-2.html

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy