Reklama

Biznes

Podkarpacie: 5 mld zł na infrastrukturę komunikacyjną do 2020

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 21.08.2014
14232_6695_4986_Urzad-wojewodzki
Share
Udostępnij
Dokończenie autostrady, budowa łączników autostradowych, droga S19, połączenie kolejowe do Warszawy, obwodnice miast – to, zdaniem marszałka Władysława Ortyla, inwestycje w infrastrukturze komunikacyjnej, których realizacja dałaby dobre skomunikowanie Podkarpacia z resztą kraju i sprawiłaby, że nasz region nie byłby postrzegany jako Polska B. 
 
Marszałek Ortyl i członek zarządu województwa Bogdan Romaniuk podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawili inwestycje w infrastrukturze transportowej planowane na Podkarpaciu w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 
 
Do 2020 r. na infrastrukturę transportową zostanie wydanych ok. 5 mld zł, z czego ok. 2,6 mld na infrastrukturę drogową i ok. 2,4 mld – kolejową. Pieniądze te będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Kontraktu Terytorialnego (którego częścią jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).
W Perspektywie Finansowej 2007-2013 na Podkarpaciu, jak wyliczył Bogdan Romaniuk, zmodernizowano ok. 600 km dróg. W obecnej Perspektywie będzie to jedynie ok. 150 km, ale to dlatego, że priorytetem będzie budowa obwodnic miast, a obwodnice – jak podkreślił Władysław Ortyl – najdłużej się buduje. – One też spełniają najważniejszą funkcję, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta, jak i o rozładowanie korków, które się w tych miastach tworzą. Moglibyśmy uzyskać szybki efekt, np. 40 km drogi, które powstałyby poprzez nakładkę, remont, ale idziemy w trudniejsze i ważniejsze inwestycje, czyli w obwodnice – tłumaczył marszałek.

W planie jest zatem budowa obwodnic Strzyżowa (160 mln zł), Kolbuszowej, Weryni i północnej obwodnicy Sokołowa Młp. (160 mln zł) oraz Dynowa (40 mln zł) –finansowanie z RPO WP; obwodnicy południowej (144,5 mln) i północnej (110 mln) Rzeszowa – finansowanie z Programu Polska Wschodnia.

Do realizacji (remont, przebudowa, budowa) w ramach RPO WP zostało rekomendowanych 21 odcinków dróg wojewódzkich (łączny koszt inwestycji 829 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 705 mln) oraz dwie drogi przygraniczne: Przemyśl – Malhowice i Tylawa – Komańcza (w sumie 71 mln zł).

Najważniejszą inwestycją rekomendowaną do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów – granica państwa. Samorząd województwa w piśmie do wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza zaproponował podział tej inwestycji na trzy etapy: Rzeszów Południe (Kielanówka) – węzeł Babica, węzeł Babica – Krosno (Miejsce Piastowe), Krosno (Miejsce Piastowe) – Barwinek. – Intencja jest taka, że jeżeli ktoś powie, iż nie ma pieniędzy i w związku z tym nie da rady zrobić tej drogi do Barwinka, to żeby zrobić ją chociaż do Babicy. Jest to bowiem, oprócz dokończenia autostrady,  jedna z najważniejszych inwestycji, by rozładować ruch w Rzeszowie i łatwo dojechać do południowych części województwa, do których dostęp, jeżeli chodzi o ruch drogowy, jest ograniczony  – tłumaczył marszałek Ortyl.
 
Inwestycjami komplementarnymi do etapu I budowy S19 na południe od Rzeszowa byłyby: rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej z Babicy przez Strzyżów do Warzyc na odcinku Babica – Zaborów plus obwodnica Czudca ora budowa obwodnicy południowej Rzeszowa na odcinku Rzeszów Południe (Kielanówka) – ul. Podkarpacka – do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego (Program Infrastruktura i Środowisko).
Inwestycje w infrastrukturę kolejową obejmują m.in. rewitalizację linii kolejowych Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz, Padew Narodowa – Mielec – Dębica, modernizację dworca PKP Rzeszów (Intermodalne Centrum Przesiadkowe), rewitalizację kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów, rozbudowę terminala LHS w Woli Baranowskiej, zakup pojazdów szynowych – finansowanie z RPO WP, razem 665,4 mln zł; rewitalizację linii kolejowych: granica województwa – Ocice – Padew Narodowa, Sandomierz – Grębów, Stalowa Wola – Sobów oraz modernizację linii Stalowa Wola Rozwadów – granica województwa podkarpackiego i lubelskiego – finansowanie z Programu Polska Wschodnia, razem 322 mln zł; projekty Aglomeracyjnej Kolei Podmiejskiej wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, modernizacji Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (stacji Rzeszów) oraz Rzeszowskiej Kolejki Miejskiej – finansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko, razem 1120 mln zł.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy