Reklama

Biznes

Są pieniądze na budowę S19 między Lublinem a Rzeszowem

Oprac. Katarzyna Grzebyk
Dodano: 17.02.2016
24947_S19
Share
Udostępnij
Droga S19 na odcinku Lublin-Rzeszów coraz bardziej realna. 15 lutego Komisja Europejska zatwierdziła współfinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 149,6 mln euro. 66,1 mln euro pochodzące z Funduszu Spójności może zostać wykorzystane właśnie na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów.
 
Projekt obejmuje budowę odcinka o długości 10 km między węzłami transportowymi Lublin Sławinek oraz Lublin Węglin na drodze ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów. Ta dwujezdniowa droga – przebiegająca przez takie miasta jak Białystok, Lublin i Rzeszów – łączy Polskę z Białorusią na północy i ze Słowacją na południu.
 
Ze względu na to, że jest to istotny element transeuropejskiej sieci transportowej, projekt ten będzie miał odczuwalny i pozytywny wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność gospodarczą tego regionu – powiedziała Corina Creu, komisarz ds. polityki regionalnej.
 
Droga ekspresowa S19 na odcinku Lublin – Rzeszów jest częścią sieci bazowej TEN-T. Budowa tej trasy przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego wokół Lublina, stolicy województwa lubelskiego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i czasu dojazdu do pracy. W szczególności projekt ten ma na celu poprawę warunków na istniejącej drodze krajowej nr 19, która jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym wiodącym z północy na południe po zachodniej stronie Lublina.
 
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa 3 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Decyzja o jego współfinansowaniu została podjęta w ramach okresu programowania na lata 2014-2020.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy