Reklama

Kraj

Pierwsze czytanie projektu ws. Bezpiecznego kredytu na najbliższym posiedzeniu Sejmu

PAP
Dodano: 24.03.2023
72708_24mar1
Share
Udostępnij
Projekt ustawy ws. Bezpiecznego kredytu wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu izby. Według porządku obrad zamieszczonego na stronach sejmowych pierwsze czytanie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się 12 kwietnia.

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w połowie marca.

Bezpieczny kredyt o stałej stopie z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "Bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

"Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że w tym roku zostanie udzielonych 10 tys. kredytów z dopłatą państwa, a w 2024 r. – 40 tys. Od 2025 r. liczba kredytów prognozowana jest na 30 tys. rocznie, natomiast w latach 2026–2027, z uwagi na zakładaną poprawę uwarunkowań makroekonomicznych i upływający horyzont realizacji programu (kredyty mają być udzielane do końca 2027 r.) liczba zawieranych umów kredytowych może wzrosnąć do odpowiednio 35 tys. i 40 tys.

W OSR przyjęto, że łączny koszt dopłat do rat dla budżetu państwa wyniesie do 2033 r. 12,2 mld zł (przy założeniu 155 tys. udzielonych kredytów).

Projekt wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państw. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Źródłem finansowania zarówno dopłat do rat, jak i premii mieszkaniowych będzie budżet państwa, poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy