Reklama

Kraj

Tauron: powstrzymujemy z Rafako dochodzenie roszczeń; nowy termin dla bloku 910MW

Mateusz Babak / PAP
Dodano: 07.02.2023
71487_7lu7
Share
Udostępnij
Tauron i Rafako ustaliły, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br.; do tego czasu planują podpisać ugodę, w której ustalą harmonogram i sposób zakończenia prac przy bloku 910 MW w Jaworznie, co ma nastąpić nie później, niż do końca br. – podał we wtorek Tauron.

Zawarcie porozumienia w tej sprawie z Tauronem potwierdziło we wtorkowym raporcie bieżącym Rafako.

Jak zaznaczył energetyczny koncern we wtorkowej informacji, porozumienie jest efektem dotychczasowych negocjacji prowadzonych z udziałem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Cytowany w komunikacie prezes Taurona Wytwarzanie Trajan Szuladziński ocenił, że ostatnie tury negocjacji otwierają możliwość wypracowania ugody zawierającej konkretny harmonogram prac strojeniowych i naprawczych.

„Prace te powinny pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW parametrów gwarancyjnych, nie później niż do końca 2023 r. Naprawa usterek i wad jest istotna dla poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy bloku w dłuższej perspektywie czasowej” – wskazał Szuladziński.

„Zawarte porozumienie pozwoli na zweryfikowanie parametrów kontraktowych bloku, co jest warunkiem kluczowym zminimalizowania roszczeń finansowych. Zgodnie z ustaleniami z Rafako zamierzamy to zrobić przy wykorzystaniu certyfikowanej firmy zewnętrznej” – zasygnalizował prezes Taurona Wytwarzanie.

Tauron zaznaczył, że strony do 28 lutego br. zobowiązały się nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami czy wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi.

O porozumieniu poinformowało też we wtorkowym raporcie bieżącym Rafako. Według Rafako porozumienie m.in. zawiera oświadczenie stron o zamiarze dalszego prowadzenia mediacji przed Sądem Polubownym z intencją polubownego uregulowania roszczeń „łącznie z dostrzeżeniem i potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń”.

Rafako podało, że zgodnie z porozumieniem strony „widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu (na blok 910 MW) oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 r.”.

Porozumienie ma przy tym wskazywać obszary i zagadnienia dalszych negocjacji w ramach mediacji przed Sądem Polubownym, łącznie ze zobowiązaniem do prowadzenia negocjacji i mediacji celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do 28 lutego br. roku oraz podpisania ugody do 8 marca br.

Według Rafako strony uzgodniły, że zakończenie kontraktu na blok 910 MW nastąpi nie później, niż do 31 grudnia 2023 r., przy czym łączna odpowiedzialność stron z tytułu realizacji kontraktu zostanie ograniczona do kwoty ustalonej w negocjowanej ugodzie.

W przypadku nieuzgodnienia ostatecznych warunków negocjowanej ugody i niezawarcia negocjowanej ugody w ustalonych terminach strony mają być uprawnione do wystąpienia względem siebie z roszczeniami związanymi z kontraktem.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. Obecnie trwają mediacje przy udziale Prokuratorii Generalnej.

W połowie grudnia ub. roku, jeszcze przed styczniowym zaostrzeniem sporu obu spółek, Rafako wystąpiło do Taurona Wytwarzanie z żądaniem gwarancji zapłaty wynagrodzenia, pozostałego jeszcze do zapłacenia z tytułu wykonania kontraktu w Jaworznie. Wartość żądania wyceniono na 109 mln 774,5 tys. zł, a na jego realizację Rafako dało Tauronowi pierwotnie 45 dni.

26 stycznia br. Rafako przedłużyło termin wnikający z żądania do 3 lutego, a 2 lutego spółka poinformowała o kolejnym przesunięciu terminu – do 9 lutego. Przesunięcia terminu ułatwiły dalsze prowadzenie rozmów.

Z drugiej strony 11 stycznia br. Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości zakwestionowało żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Z kolei 13 stycznia Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Roszczenia te Tauron uznał za nieuzasadnione.

Dotychczasowe mediacje między stronami przy udziale Prokuratorii Generalnej nie przyniosły porozumienia. Przedmiotem rozmów są m.in. warunki dokończenia kontraktu oraz rozliczenia finansowe z jego tytułu. Jak informowały wcześniej Rzeczpospolita i Parkiet, rozmowy mediacyjne zostały wydłużone do 8 lutego – ten czas strony dały sobie na rozmowy prowadzące do osiągnięcia porozumienia.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r.

Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy