Reklama

Kraj

Prezydent o nagrodzie Dla Dobra Wspólnego: to nagroda za czynienie czegoś dla drugiego człowieka

Aleksandra Kiełczykowska / PAP
Dodano: 15.11.2022
68959_15li1
Share
Udostępnij
To nie jest nagroda jednowymiarowa. To nagroda za czynienie czegoś pozytywnego, dobrego dla drugiego człowieka, ale nie zawsze w sposób bezpośredni. Także poprzez budowanie, umacnianie wartości, tego co istotne – powiedział prezydent Andrzej Duda na gali nagrody Dla Dobra Wspólnego.

Gala finałowa 7. edycji Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego" odbyła się we wtorek w Warszawie. Wzięła w niej udział m.in. para prezydencka oraz doradcy i członkowie Kapituły Nagrody Dla Dobra Wspólnego.

"To nie jest nagroda jednowymiarowa. To nagroda za czynienie czegoś pozytywnego, dobrego, w istocie dla drugiego człowieka, ale nie zawsze w sposób bezpośredni, nieraz w sposób pośredni – także poprzez budowanie, umacnianie wartości, tego co istotne. Tak jak powiedzieliśmy, nie tylko rodziny jako instytucji i wspólnoty, w której żyją ludzie, ale także tego, co nas otacza – naszej historii, w jakimś sensie naszej tożsamości, także tego wszystkiego co dla nas ważne, co buduje swoisty pień kulturowy" – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Zauważył, że ma na myśli również kulturę i muzykę, wpieranie lokalnych inicjatyw". "Wszystko, co buduje człowieka i wspólnotę w szerokim tego słowa znaczeniu" – dodał.

"To bardzo ważny dla nas, jako pary prezydenckiej, element naszej działalności – pokazywanie, że można, że warto, że w ten sposób budowane jest społeczeństwo obywatelskie. Jak bardzo istotna jest ta rola także dla rozwoju naszego kraju, społeczeństwa i dla nas jako narodu" – podkreślił.

Prezydent zauważył, że 2022 rok "przez wojnę na Ukrainie, przez to co się stało i co się dzieje, jest rokiem szczególnym".

"Mam nadzieję, że ta działalność dla dobra wspólnego – właśnie w tym aspekcie naszej sąsiedzkiej wspólnoty i naszej międzyludzkiej wspólnoty z naszymi sąsiadami Ukraińcami, która jest realizowana – przyczyni się do zbudowania na przyszłość więzi, które będą budowały możliwość dobrego współistnienia w naszej części Europy nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń – naszych dzieci, wnuków" – stwierdził.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: "Człowiek – lider", "Dzieło – przedsięwzięcie, projekt", "Instytucja – organizacja" oraz Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.

W pierwszej kategorii laureatami zostali Agnieszka i Tomasz Polkowscy z Fundacji "Dziecko i Rodzina". Stworzyli przy współpracy z władzami samorządowymi warunki dla niemal setki dzieci z Ukrainy; na co dzień zaangażowani są w pomoc rodzinom biologicznym, usiłującym odzyskać dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

W kategorii "Instytucja–organizacja" nagrodę otrzymała Fundacja Rodzin Górniczych. Niosą oni pomoc materialną dla rodzin górników, w których rodzic pracujący poniósł śmierć lub został inwalidą górniczym. Fundacja pomaga także w przypadku, gdy rodzina górnika żyje w niedostatku lub jest w trudnej sytuacji materialnej.

Grupa Parasol została laureatem w kategorii "Dzieło – przedsięwzięcie, projekt". Grupa jest jest oddolną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. W jej skład wchodzą organizacje pozarządowe, władze publiczne, podmioty gospodarcze i osoby prywatne. Jej zadaniem jest niesienie wszechstronnej pomocy poszkodowanym i potrzebującym uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz.

Grupę tworzą m.in. Stowarzyszenie EKOSKOP, Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Związek Ukraińców w Polsce Oddział Przemyśl, Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q i wiele innych podmiotów. Grupa współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Nagrodę Specjalną im. Piotra Pawłowskiego otrzymała Monika Zima–Parjaszewska, która ma zasługi w zakresie likwidacji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia modelu wspieranego podejmowania decyzji. Prowadzi projekty włączające osoby z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne.

Ustanowiona przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2016 r. Nagroda Prezydenta RP Dla Dobra Wspólnego promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Jak podkreślono, celem nagrody jest między innymi wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego oraz zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy