Reklama

Biznes

Ogłoszono przetarg. Początek budowy Wisłokostrady

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 07.03.2023
72288_wislokostrada
Share
Udostępnij
Wisłokostrada ułatwi mieszkańcom dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 a także odciąży m.in. rondo Pobitno i al. Piłsudskiego. Miasto ogłosiło przetarg na wybór firmy, która tę inwestycję zrealizuje. 
 
– Mamy dobrą wiadomość dla rzeszowian, którzy oczekują dużych, strategicznych inwestycji drogowych, poprawiających komunikację w naszym mieście. Takim zadaniem jest budowa Wisłokostrady, która rozpocznie się w tym roku. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy tego potężnego zadania, którego efektem będzie powstanie połączenia al. Rejtana aż z ul. Generała Maczka  – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – W tej kadencji staramy się kreować, przygotowywać a także realizować nowe powiązania drogowe, które wpłyną na rozłożenie ruchu w mieście. I jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Wisłokostrada, której powstanie ułatwi mieszkańcom dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 a także odciąży m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta – al. Piłsudskiego. Realizacja tego zadania będzie oznaczała także otwarcie nowych terenów na Kopcu Konfederatów Barskich, które będziemy zagospodarowali pod kątem rekreacyjnym, zielonym a także innych, które w studium są przewidziane do zagospodarowania przede wszystkim pod kątem budowy powierzchni usługowych, biurowych. Takie inwestycje dadzą w mieście nowe miejsca pracy.

Kiedy Wisłokostrada w Rzeszowie

– Termin składania ofert firm, które będą chciały budować to połączenie został wyznaczony na 31 marca. Wisłokostrada powstanie w ciągu 32 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Zakres prac będzie bardzo duży. W sumie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ponadto powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o  łącznej długości ok. 3 286 m. a także duże obiekty inżynieryjne jak choćby dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka – mówił Dariusz Urbanik, zastępca prezydenta Rzeszowa.
 
– Ta inwestycja to także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego oraz mostu na rzece Młynówka, budowa ronda na ul. Ciepłowniczej, sześciu zatok autobusowych, 13 przejść dla pieszych, oświetlenia – wyliczał Andrzej Maciejko, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. 
 
Budowa Wisłokostrady będzie finansowana z pieniędzy z budżetu miasta Rzeszowa a także ze środków, które miasto zdobyło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  (65 mln zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30 mln zł).
 
Budowa Wisłokostrady obejmie: 
 
– Budowę dróg na odcinku od skrzyżowania al. Rejtana z ul. Lwowską do skrzyżowania ul. gen. Maczka z ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m w tym:
budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok. 500 m, 
budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą o długości 909 m,
rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości  631 m,
budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych  łącznej długości ok. 3 286 m, 
•       budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo) o średnicy zewnętrznej  ok. 75 m,
budowę sześciu zatok autobusowych,
budowę 13 przejść dla pieszych,
budowę oraz przebudowę dróg wewnętrznych służących do obsługi przyległego terenu- ul. Chłędowskiego na odcinku 130 m,
budowę mostu na rzece Młynówka długości ok. 18,8 m ,
budowę mostu na rzece Wisłok długości ok. 81 m,
budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka: jezdnia lewa o długości ok 374 m,,jezdnia prawa o długości ok. 271 m
nasadzenia drzew i krzewów 4495 szt.,
budowę oświetlenia ulicznego: słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetl.  LED – 122 szt.
rozbiórkę  11 obiektów kubaturowych,
zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego – ściana oporowa długości 72 mb, wysokości : 5,9-9,8 m, grubości: 0,4-1,2m.
umocnienie rzeki Wisłok  narzutem kamiennym oraz koszami kamienno siatkowymi na odcinku o długości 457,1 m.,
przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy