Reklama

Biznes

Ocena wartości marki w kontekście wyceny przedsiębiorstwa: Jak uwzględnić aktywa w procesie szacowania wartości?

Artykuł sponsorowany
Dodano: 24.05.2024
wycena-przedsiebiorstwa-w-praktyce-biznesowej-Resizer-750Q75
Share
Udostępnij

Wycena przedsiębiorstwa powinna uwzględniać wiele aspektów w tym również wartość danej marki. Na czym polega w praktyce? Jak uwzględnić aktywa w procesie szacowania wartości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega szacowanie wartości firmy – ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa?

Na czym w praktyce polega wycena przedsiębiorstwa? Otóż, jest to proces sprowadzający się do określenia wartości firmy oraz wyrażenia jej w jednostkach pieniężnych. Co istotne, nie jest on ściśle regulowany przez obowiązujące przepisy prawa, jednak warto powierzyć go podmiotowi posiadającemu odpowiednie doświadczenie, co warunkuje rzetelność oraz wiarygodność wyceny. Przykładem może być wycena marki w kancelarii Sipex, która jest przeprowadzana przy zastosowaniu odpowiednio dobranych metod. Poza tym przy dokonywaniu wyceny przedsiębiorstwa należy stosować się do prawnych rekomendacji, które zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) i są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota ta została uchwalona przez Radę Krajową PFSRM i włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”(NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

Co wziąć pod uwagę przy określaniu wartości firmy?

Wycenę przedsiębiorstwa przeprowadza się zawsze z punktu widzenia jej właściciela, czyli sprzedającego. W praktyce będzie ona warta oczywiście tyle, ile kupujący będzie w stanie za nią zapłacić, jednak przy określaniu wartości firmy należy uwzględnić:

  • posiadane aktywa (w tym również wartość marki), które w trakcie wyceny należy skorygować o zobowiązania obniżające ich wartość;
  • zdolność firmy do generowania zysków.

W tym miejscu należy podkreślić, że przy określaniu wartości firmy pod uwagę należy wziąć zarówno jej aktywa i pasywa, jak i perspektywy na przyszłość.

Wartość marki a wycena przedsiębiorstwa

Jak wspomniano w poprzednim akapicie przy dokonywaniu wyceny firmy należy wziąć pod uwagę również wartość danej marki. Jest to istotne, ponieważ może stanowić ona nawet połowę wartości firmy. W związku z tym istotne jest dobranie odpowiednich metod wyceny wartości marki, ponieważ szacowanie można przeprowadzić z różnego punktu widzenia. Pominięcie wyceny wartości marki mogłoby natomiast spowodować zaniżenie wartości rynkowej firmy, ponieważ aktywa niematerialne w przypadku wielu przedsiębiorstw stanowią przeważającą część majątku.

Wycena wartości marki – jak uwzględnić aktywa w procesie szacowania wartości firmy?

Określenie wartości marki w celu przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa wymaga nie tylko dobrania odpowiedniej metody, ale także uwzględnienia kilku innych istotnych aspektów. W efekcie możliwe będzie nie tylko oszacowanie aktualnej wartości znaku towarowego, ale również uwzględnienie przyszłych perspektyw dla danej marki. Pod uwagę należy wziąć zatem zarówno rozpoznawalność i prestiż marki, jak i zdolność do generowania przez nią przepływów pieniężnych w przyszłości. Poza tym przeanalizować warto również pozycję na tle konkurencji oraz możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w przyszłości.

Podsumowując należy stwierdzić, że wartość przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielu różnych czynników. Przy jej określaniu nie można pominąć zatem określenia wartości danej marki, ponieważ tego typu aktywa mogą stanowić przeważającą część majątku firmy.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy