Reklama

Kraków

Uwaga przedsiębiorco, ruszają popularne bony na innowacje!

malopolska.pl / SŁ
Dodano: 30.10.2023
Fot. malopolska.pl
Fot. malopolska.pl
Share
Udostępnij

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów związanych z bonami na innowacje. To pierwsze takie rozdanie z nowego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W poprzedniej perspektywie kilkuset firmom udało się uzyskać dotacje. Teraz kolejni przedsiębiorcy mogą rozwinąć swój biznes, korzystając z unijnych środków. Budżet konkursu wynosi blisko 9 mln zł!

Kto może wziąć udział w naborze? 

Bony na innowacje to rozwiązanie skierowane do mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie naszego województwa. Przedsiębiorcy z dostępnego katalogu wybierają wykonawcę usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, wśród których znajdują się: jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów oraz kancelarie patentowe.

Na co może liczyć przedsiębiorca?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 300 tys. zł!

Jakie usługi obligatoryjnie?

W katalogu usług badawczo-rozwojowych, który jest obligatoryjnym elementem projektu, są badania, testy i doświadczenia, w tym prototypy i projekty pilotażowe. Przedsiębiorca może również przeznaczyć środki na testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Co na uzupełnienie projektu?

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z katalogu usług proinnowacyjnych, jako elementu uzupełniającego w projekcie. Wśród dostępnych możliwości jest m.in. wykonanie projektu wzorniczego lub inżynierskiego, zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, ocena zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, a także usługi związane z ochroną własności intelektualnej.

O czym należy pamiętać?

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji, kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Jest ono kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług (tzw. system popytowy). Przygotowane projekty muszą być zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją.

Jaki i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. do godz. 15:00.

Tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Nowe – stare bony

Bony na innowacje to znane już małopolskim firmom rozwiązanie wspierające badania i innowacje oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Z bonów na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 skorzystało już ponad 340 przedsiębiorstw, z czego ponad 260 nawiązało współpracę z ośrodkami badawczymi. Do tej pory aż ponad 700 innowacji wprowadzili do swojej działalności małopolscy przedsiębiorcy!

Zakres pomysłów był bardzo szeroki. Wśród wdrożonych innowacji można wymienić m.in. biokominki, nowe linie produktów dla materiałów pochodzących z recyklingu, innowacyjne linie kosmetyków czy też nowoczesne receptury stosowane w gastronomii. To jeszcze nie koniec! Czekamy zatem co przyniesie nowe rozdanie!

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy