Reklama

Kraków

Małopolska w pierwszej czwórce wynalazczości

malopolska.pl / SŁ
Dodano: 21.01.2024
Fot. malopolska.pl
Fot. malopolska.pl
Share
Udostępnij

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR), dotyczącymi szeroko rozumianej innowacyjności.

Automatyzacja i robotyzacja stanowią rezultat dokonującego się postępu technologicznego i rozwoju rynku pracy. Dzięki zaawansowanym procesom technologicznym i innowacjom zachodzącym na przestrzeni ostatnich lat praca człowieka i rąk ludzkich zastępowana jest coraz częściej przez maszyny i urządzenia. Z raportu MORR wynika, iż 27% małopolskich firm inwestowało w 2022 roku w nowe technologie i aktywa cyfrowe (np. software, sprzęt ICT, rozwiązania mobilne).

Z raportu dowiedzą się Państwo, jakie obszary podlegają automatyzacji i robotyzacji
w największym stopniu oraz jaki wpływ te procesy mają na zatrudnienie w małopolskich firmach

Z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań przez przedsiębiorców powiązany jest poziom działalności wynalazczej w regionie. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań przez poszczególne podmioty i instytucje stanowi istotny element nowoczesnej gospodarki, opartej na wiedzy. Własność intelektualna wynikająca z prowadzonej działalności innowacyjnej ma istotne znaczenie dla osiągania przez przedsiębiorstwo zysków, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.

Z raportu na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce wynika, że Małopolska w zakresie działalności wynalazczej odgrywa istotną rolę w Polsce. W przeliczeniu na liczbę ludności w latach 2016–2022 w każdym z analizowanych praw własności intelektualnej (patent, wynalazek, prawo ochronne, wzór użytkowy) Małopolska była w pierwszej czwórce.

Pomimo iż w przestrzeni publicznej dominuje tematyka związana z innowacjami technologicznymi, w ostatnim czasie coraz większe znaczenie przypisuje się innowacjom społecznym. Odgrywają one istotną rolę zwłaszcza w sektorach, gdzie tradycyjne schematy i modele pracy okazują się niewystarczające, głównie w sektorach: edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, finansów publicznych, usług publicznych oraz urbanistyki. W najnowszym opracowaniu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego znajdują się odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe są gotowe do wdrażania innowacji społecznych oraz jakie dostrzegają przeszkody we wdrażaniu takich rozwiązań.

Więcej opracowań na temat zagadnień społecznych, gospodarczych oraz rozwoju regionalnego województwa małopolskiego na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy