Reklama

Kraj

“Wyborcza”: pierwsza prezes SN dostała zarzuty dyscyplinarne

Delfina Al Shehabi / PAP
Dodano: 15.06.2024
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Warszawa, 20.02.2024. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska na otwarciu wystawy "Stanisław Pomian-Srzednicki Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dokumentach" w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, 20 bm. Wystawa upamiętnia pierwszego z Pierwszych Prezesów Sądu Najwyższego Stanisława Srzednickiego herbu Pomian (1840-1925). Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niepodległej Rzeczypospolitej został powołany przez Tymczasową Radę Stanu z dniem 1 września 1917 r. Zorganizował od podstaw instytucję i pracę Sądu Najwyższego. Ustąpił ze stanowiska i przeszedł w stan spoczynku 28 lutego 1922 r. Był nie tylko sędzią, ale także filantropem. Organizował wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym. (rp/zkoc) PAP/Radek Pietruszka
Fot. PAP/Radek Pietruszka Warszawa, 20.02.2024. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska na otwarciu wystawy "Stanisław Pomian-Srzednicki Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dokumentach" w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, 20 bm. Wystawa upamiętnia pierwszego z Pierwszych Prezesów Sądu Najwyższego Stanisława Srzednickiego herbu Pomian (1840-1925). Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niepodległej Rzeczypospolitej został powołany przez Tymczasową Radę Stanu z dniem 1 września 1917 r. Zorganizował od podstaw instytucję i pracę Sądu Najwyższego. Ustąpił ze stanowiska i przeszedł w stan spoczynku 28 lutego 1922 r. Był nie tylko sędzią, ale także filantropem. Organizował wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym. (rp/zkoc) PAP/Radek Pietruszka
Share
Udostępnij

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego neosędzia Małgorzata Manowska usłyszała po raz pierwszy zarzut dyscyplinarny – ustaliła “Wyborcza”. Rzecznik dyscyplinarny SN Andrzej Tomczyk uznał, że dopuściła się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz naruszyła godność urzędu sędziego – dodała.

Gazeta przypomniała, że Tomczyk to jeden ze „starych” sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego; funkcję rzecznika dyscyplinarnego pełni w SN od 2019 r. “Z kolei Manowska zawdzięcza swój awans do SN i stanowisko pierwszej prezes prezydentowi Andrzejowi Dudzie” – czytamy.

Informacje “Wyborczej” na temat zarzutów dla Manowskiej potwierdził Andrzej Tomczyk, rzecznik dyscyplinarny SN i sędzia SN. “26 lutego wszcząłem postępowanie dyscyplinarne i postawiłem zarzut przewinienia dyscyplinarnego pani sędzi Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej – mówi. Pierwsza prezes miała się dopuścić się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybiła godności urzędu sędziego” – czytamy.

“Zarzut – jak wyjaśnił nam rzecznik dyscyplinarny SN – dotyczy tego, że od 30 września 2021 r. do 14 lipca 2022 r. pierwsza prezes SN, kierując posiedzeniami Kolegium SN, po odbyciu posiedzeń w formie stacjonarnej lub z zastosowaniem środków elektronicznych i stwierdzeniu braku kworum do podejmowania uchwał (z powodu nieobecności sędziów SN), przekraczając uprawnienia, zarządzała pisemne głosowania w trybie obiegowym, nie respektując stwierdzonej niezdolności Kolegium do podejmowania uchwał” – podano w “Wyborczej”.

Jak podano, Manowska zaliczała brak oddania głosów przez członków organu jako głosy wstrzymujące. “W ten sposób Małgorzata Manowska zdaniem rzecznika dyscyplinarnego poświadczyła nieprawdę co do faktu podjęcia uchwał zwykłą większością głosów i jednocześnie działała na szkodę interesu publicznego, wypaczając wynik głosowania” – można przeczytać w artykule.

Jak przypomniała “Wyborcza”, pod koniec września 2021 r. kilku “starych” sędziów SN opuściło obrady Kolegium SN i w ramach protestu zapowiedziało, że nie będą brali udział w pracach tego organu, dopóki Izba Dyscyplinarna dalej będzie działała w SN i nie zostaną właściwie wykonane dwa orzeczenia unijnego trybunału. Pierwsza prezes SN, która przewodniczy pracom Kolegium, postanowiła zaradzić bojkotowi. Wysłała do członków kolegium pismo, w którym poinformowała, że poddaje pod głosowanie w trybie obiegowym (za pomocą komunikacji elektronicznej) projekty uchwał. Zastrzegła, że “nieoddanie głosu w powyższym terminie (podanym w piśmie) będzie traktowane jak oddanie głosu wstrzymującego się”. Powoływała się na przepisy specustawy antycovidowej.

O kwestię zarzutów dyscyplinarnych postawionych pierwszej prezes Manowskiej i jej stanowisko w sprawie “Wyborcza” zapytała biuro prasowe SN, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy