Reklama

Kraj

Sąd nie uchylił uchwały “połączeniowej” Lotosu z Orlenem – wyrok prawomocny

Bartłomiej Pawlak/PAP
Dodano: 15.05.2024
Fot. PAP/Łukasz Szeląg
Fot. PAP/Łukasz Szeląg
Share
Udostępnij

Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i nie stwierdził nieważności uchwały w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. Wyrok jest prawomocny.

Uchylenia uchwały domagali się akcjonariuszy byłej Grupy Lotos. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w całości.

W środę przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi zakończyła się apelacja o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos z 20 lipca 2022 r. w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego Orlenu oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN Orlen, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tej uchwały.

Pozew przeciwko PKN Orlen złożyli dwaj mniejszościowi akcjonariusze byłej Grupy Lotos – Jan Trzciński i Bogdan Kamola, którzy podczas walnego zgromadzenia Lotosu zgłosili sprzeciw wobec podjęcia uchwały o fuzji z PKN Orlen. W ich opinii fuzja była szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego. Przed sądem żądali przede wszystkim stwierdzenia nieważności uchwały o fuzji podjętej przez walne zgromadzenie gdańskiej spółki.

W wydanym w środę orzeczeniu sąd drugiej instancji oddalił apelację akcjonariuszy i tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, który w czerwcu ub.r. oddalił w całości powództwo.

Sędzia Małgorzata Stanek zwróciła uwagę, że w toczącej się sprawie sąd nie badał kwestii odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych oraz nie oceniał działalności zarządu PKN Orlen. Rozpatrywano natomiast formalno-prawne aspekty podjętej uchwały i sąd nie dopatrzył się przesłanek do stwierdzenia jej nieważności, ani uchylenia.

Czytaj również:

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy