Reklama

Kraj

Akcjonariusze Orlenu zmienili radę nadzorczą – nowym szefem Wojciech Popiołek

Michał Budkiewicz/PAP
Dodano: 06.02.2024
Fot. PAP/Szymon Łabiński
Fot. PAP/Szymon Łabiński
Share
Udostępnij

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zmieniło we wtorek radę nadzorczą spółki, odwołując z niej osiem osób, powołując dziewięć, i wybierając na nowego jej szefa prof. Wojciecha Popiołka. Do obsadzenia pozostało jedno miejsce.


Wtorkowe posiedzenie NWZ Orlenu odbyło się w Domu Technika w Płocku (Mazowieckie). Przyjęcie kolejnych projektów uchwał z porządku obrad zależało przede wszystkim od głosów Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem Orlenu.

W trakcie obrad NWZ Orlenu właśnie na wniosek Skarbu Państwa odwołało z dziewięcioosobowej rady nadzorczej osiem osób: jej przewodniczącego Wojciecha Jasińskiego, b. ministra Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezesa spółki w latach 2015-2018, a także Andrzeja Szumańskiego – wiceprzewodniczącego i Annę Wójcik – sekretarz oraz pozostałych członków: Andrzeja Kapałę, Romana Kusza, Annę Sakowicz-Kacz, Barbarę Jarzembowską i Jadwigę Lesisz.

Po tych głosowaniach akcjonariusze Orlenu zdecydowali, że rada nadzorcza w nowym składzie będzie liczyła 10 osób. W dalszej kolejności wybrano członków rady zgłoszonych przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego oraz Tomasza Sójka i Tomasza Zielińskiego. Na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu wybrano prof. Wojciecha Popiołka, w tym przypadku z dniem 7 lutego.

Do rady nie wszedł natomiast zgłoszony przez Nationale-Nederlanden OFE Janusz Woźniak – nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów.

Po wtorkowych głosowaniach NWZ Orlenu w 10-osobowej radzie nadzorczej spółki zasiada 9 osób, w tym przewodniczący. Oznacza to, że do obsadzenia pozostaje tam jedno miejsce, które – zgodnie ze statutem spółki – zajmuje kandydat wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, który reprezentuje szefa resortu aktywów państwowych. Wcześniej, do wtorku, miejsce to w radzie zajmował prof. Popiołek, który po odwołaniu przez ministra aktywów państwowych ponownie znalazł się w jej składzie, tym razem wybrany przez akcjonariuszy.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do 15 członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje tam podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących. Obecnie minister aktywów państwowych ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Według spekulacji medialnych zmiany w radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian w zarządzie Orlenu. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

Jak zakłada statut Orlenu, w skład zarządu może wchodzić tam od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie. Do poniedziałku – 5 lutego zarząd spółki liczył 11 osób, ale jego skład zmniejszył się, gdyż z końcem tego dnia funkcje przestali pełnić prezes Daniel Obajtek – odwołany przez radę nadzorczą po tym, jak oddał się wcześniej do jej dyspozycji oraz członkowie zarządu, którzy złożyli rezygnacje: ds. finansowych – Jan Szewczak, ds. handlu i logistyki – Michał Róg, ds. transformacji cyfrowej – Patrycja Klarecka, a także ds. korporacyjnych – Armen Artwich.

Przed rozpoczęciem wtorkowego NWZ Orlenu w zarządzie spółki pozostali członkowie: Józef Węgrecki – ds. operacyjnych, Piotr Sabat – ds. rozwoju, Adam Burak – ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki – ds. produkcji i optymalizacji, Iwona Waksmundzka-Olejniczak – ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Robert Perkowski – ds. wydobycia.

Jeżeli nie dojdzie do zwołania kolejnego NWZ Orlenu, to najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podsumowujące rok obrotowy i zatwierdzające wyniki finansowe oraz decydujące w sprawie dywidendy, może zebrać się, jak to bywało wcześniej, w maju lub czerwcu. Na tym właśnie posiedzeniu akcjonariusze Orlenu obradować będą również nad udzieleniem członkom zarządu i rady nadzorczej, w tym b. prezesowi Danielowi Obajtkowi, absolutorium za miniony rok. Można spodziewać się, że wtedy – podobnie, jak obecnie – o przyjęciu projektów uchwał w tej kwestii decydować będą głosy Skarbu Państwa.

Obradujące we wtorek NWZ Orlenu zostało zwołane jeszcze w grudniu ubiegłego roku na wniosek zarządu spółki. W styczniu tego roku Minister Aktywów Państwowych, reprezentujący Skarb Państwa złożył wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o zmiany w składzie rady nadzorczej.

W porządku tego posiedzenia pierwotnie znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. Były one także głosowane przez akcjonariuszy Orlenu, którzy ostatecznie je zaakceptowali.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji koncernu, Nationale – Nederlanden OFE – 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,7 proc. akcji.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy