Reklama

Kraj

Zysk netto Grupy Orlen w 2023 r. wyniósł 27 mld 565 mln zł

Michał Budkiewicz/PAP
Dodano: 22.02.2024
Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Share
Udostępnij

Grupa Orlen wypracowała w 2023 r. zysk netto na poziomie 27 mld 565 mln zł. W IV kwartale 2023 r. wynik finansowy Grupy Orlen wyniósł 7 mld 269 mln zł – poinformował koncern w czwartkowym raporcie finansowym.

Zysk netto Grupy Orlen za 2023r.


Orlen podał w komunikacie, że po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 10 mld 260 mln zł zysk netto Grupy Orlen za 12 miesięcy 2023 r. osiągnął wartość 27 mld 565 mln zł i był niższy o 12 mld 231 mln zł, liczony rok do roku. Z kolei po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 2 mld 519 mln zł zysk netto Grupy Orlen w samym IV kw. 2023 r. osiągnął wartość 7 mld 269 mln zł i był niższy o 11 mld 248 mln zł rok do roku – wskazano w raporcie finansowym, opublikowanym w czwartek.

“Wyniki, które Orlen osiągnął w minionym roku, są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi Grupy. Kluczowe jest jednak, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach” – ocenił p.o. prezesa Orlenu Witold Literacki, cytowany w informacji prasowej koncernu. Jak zaznaczył, “szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość Grupy Orlen i jej transformację”.

“Już teraz dysponujemy mocami OZE na poziomie blisko 1 GW, które będą stale się zwiększać poprzez inwestycje i nowe procesy akwizycyjne. Inwestujemy też w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny” – podkreślił Literacki.

Zapowiedział jednocześnie, że planowane nakłady inwestycyjne koncernu na ten rok to ponad 38 mld zł, z czego blisko 28 mld zł przeznaczone jest na inwestycje rozwojowe. “Musimy zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów, generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla naszych akcjonariuszy” – dodał p.o. prezesa Orlenu.

Komunikat prasowy kancernu Orlen

W komunikacie prasowym koncern wyliczył, że Grupa Orlen zakończyła IV kw. 2023 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 11,2 mld zł i zyskiem netto w wysokości 7,3 mld zł, natomiast łączny zysk EBITDA LIFO za cały 2023 r. wyniósł 44,8 mld zł, a zysk netto osiągnął 27,6 mld zł. Koncern zwrócił przy tym uwagę, że w IV kw. 2023 r. pozytywny wpływ na wynik Grupy Orlen miał segment gazu, który w efekcie m.in. niższych kosztów pozyskania gazu i wyższej sprzedaży wypracował zysk operacyjny EBITDA na poziomie 11 mld zł.

Orlen zaznaczył jednocześnie, że zwiększył o ponad 20 proc. liczone rok do roku wolumeny sprzedaży w obszarze detalicznym, m.in. dzięki przejęciu stacji na Węgrzech i Słowacji.

W IV kw. 2023 r. w segmencie wydobycie koncern wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 578 mln zł. Jak podał, istotny wpływ na wynik miały także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o około 60 proc. oraz ropy o 6 proc. – w obu przypadkach rok do roku. Średnia produkcja ropy i gazu w IV kw. 2023 r., głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 185 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę – PAP) i była wyższa o blisko 20 proc., liczone kwartał do kwartału – podano w informacji na temat wyników Grupy Orlen.

Według koncernu, dzięki połączeniu Orlen z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w IV kw. 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 11 mld zł, a “wpływ na to miała m.in. wyższa sprzedaż hurtowa i niższe koszty pozyskania gazu”. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 42,1 TWh, a 47 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 17 statków. Na koniec grudnia 2023 r. zapas magazynowy gazu w Grupie Orlen wyniósł 33 TWh, a napełnienie magazynów gazu w Polsce osiągnęło 95 proc. Ceny dla klientów biznesowych były w grudniu 2023 r. na poziomie 263 zł/MWh – podał koncern.

Orlen wyliczył też, że w IV kw. 2023 r. segment rafinerii koncernu wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 594 mln zł. “Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, w tym zmiana struktury przerabianych rop, związana z odejściem od rosyjskiego surowca, a także umocnienie złotówki względem dolara” – wyjaśniono w informacji. Jak zaznaczono, rafinerie Grupy Orlen pracowały na 88 proc. mocy, przerabiając 9,5 mt ropy, mniej o 16 proc. rok do roku, a spadek był efektem konsolidacji 70 proc. przerobu rafinerii w Gdańsku, przy 100 proc. w 2022 r.

“Segment energetyki w czwartym kwartale zanotował wynik EBITDA na poziomie minus 799 mln zł. Wpływ na to miało m.in. niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i zdarzenia jednorazowe. Wynik obciążają także rezerwy związane z udziałem koncernu w mechanizmie zamrożenia cen energii dla Polaków w 2024 r.” – oznajmił koncern. Podkreślił zarazem, że na koniec 2023 r. Grupa Orlen dysponowała mocami OZE na poziomie blisko 1 GW i w tym czasie już ponad 60 proc. energii wyprodukowane zostało tam z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Produkcja energi elektrycznej Grupy Orlen

Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 5,3 TWh energii elektrycznej, czyli o 36 proc. więcej rok do roku – wpłynęła na to m.in. wyższa produkcja z instalacji OZE w Grupie Energa oraz z nowych farm wiatrowych w Orlen Wind 3. Natomiast łączna produkcja ciepła wyniosła 26,6 PJ.

Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w IV kw. 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 633 mln zł. To efekt – jak ocenił koncern – wzrostu sprzedaży w tym okresie o 21 proc., w tym sprzedaży benzyny o 14 proc., oleju napędowego o 26 proc. oraz LPG o 3 proc. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach – o 49 proc., przy czym w Polsce był to wzrost o 22 proc., a w Niemczech o 8 proc., przy spadku na Litwie o 33 proc.

“Orlen przeznaczając miliardy złotych na inwestycje utrzymał w zeszłym roku dobrą i stabilną sytuację finansową” – podkreślił koncern. Wskazał jednocześnie, że na koniec 2023 r. poziom długu netto pozostawał tam na bezpiecznym poziomie 1,8 mld zł.

Według Orlenu, w 2023 r. na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych koncern przeznaczył “rekordowe 32,4 mld zł”. “Taka wysokość nakładów pokazuje potencjał połączonych grup Orlen, Lotos i PGNiG. Z kolei wartość synergii wynikająca z tych połączeń wyniosła na koniec 2023 r. ok. 1,5 mld zł. Efekty widoczne są przede wszystkim w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu ropą i gazem oraz zakupów. Do 2032 r. łączny efekt finansowy synergii szacowany jest na ponad 20 mld zł” – zaznaczył Orlen.

Koncern zapowiedział, że w tym roku planowane nakłady inwestycyjne Grupy Orlen to 38,6 mld zł, z czego 27,9 mld zł przeznaczone ma być na rozwój, w tym 7 mld zł w segmencie wydobycia, w segmencie petrochemii 6,2 mld zł, w segmencie energetyki 5,7 mld zł, a w segmencie rafinerii 4,3 mld zł.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, segment petrochemiczny i odnawialnych źródeł energii oraz planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej – koncern informował wcześniej, że do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

Czytaj również:
https://biznesistyl.pl/kraj/orlen-witold-literacki-powolany-na-p-o-prezesa-zarzadu-plockiego-koncernu.html

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy