Reklama

Kraj

Sawa: pokój, radość w Chrystusie i miłość do ludzi, to droga którą powinniśmy kroczyć

Robert Fiłończuk / PAP
Dodano: 07.01.2023
70633_8st1
Share
Udostępnij
Droga, którą powinniśmy dzisiaj kroczyć to pokój, radość w Chrystusie, miłość do wszystkich ludzi, pokora chrześcijańska, uczciwość i świadomość odpowiedzialności wobec Boga za swoje czyny w ciągu całego życia – podkreśla zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa.

W orędziu z okazji Bożego Narodzenia, skierowanym do wiernych i duchowieństwa, hierarcha przekazał pozdrowienia m.in. uchodźcom z Ukrainy, którzy – jak to ujął – "przeżywają tragizm wojny", życząc pokoju nie tylko ich ojczyźnie, ale i całemu światu.

W sobotę przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. W tym terminie obchodzą je wierni obrządków wschodnich, w tym prawosławni. Według danych soboru biskupów polskiej Cerkwi, ponad 90 proc. prawosławnych parafii w kraju stosuje w życiu religijnym właśnie kalendarz juliański.

Dzieje się tak zwłaszcza we wschodniej części Polski, w tym w województwie podlaskim, gdzie są największe w Polsce skupiska prawosławnych. Orędzie zwierzchnika Cerkwi w Polsce opublikowało w sobotę Radio Orthodoxia, nadająca z Białegostoku (również w internecie) pierwsza w kraju prawosławna rozgłośnia radiowa. Ukazało się ono również na antenie publicznego Radia Białystok.

"Wcielenie Syna Bożego jest podstawą naszej wiary i tajemnicą zbawienia człowieka, tym samym jest kamieniem węgielnym Cerkwi (…). Chrystus Pan swoim narodzeniem oświecił błądzący świat, ludzi siedzących w ciemnościach i cienie śmierci. Prawda ta jednoczy ziemię z niebem, radość z doświadczeniem" – mówił metropolita Sawa.

Nawiązał też do słów św. Grzegorza z Nyssy, który – jak mówił metropolita – głosząc dobrą nowinę o narodzeniu "Zbawiciela świata" wzywał ludzkość do otwarcia serc przed miłością Bożą, do tłumienia nienawiści, gaszenia nieprzyjaźni i mściwości, likwidowania waśni i obłudy, a także do realizowania miłości, radości, pokoju, wielkoduszności i tego "co jest dobre, a dane zostało człowiekowi przez Boga".

Podkreślał, że każdy musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu, czy wciela to w swoim życiu.

"Droga, którą powinniśmy dzisiaj kroczyć to pokój, radość w Chrystusie, miłość do wszystkich ludzi, pokora chrześcijańska, uczciwość i świadomość odpowiedzialności wobec Boga za swoje czyny w ciągu życia na ziemi. Do tego przecież powołał nas Pan, z nami Bóg, on działa przez nas, ludzi wiary" – apelował hierarcha.

"Poddawajmy się temu działaniu, nie przestawajmy kochać Boga i bliźniego, swe uczucia wyrażajmy w śpiewie pięknych naszych kolęd, w +święte wieczory+ odwiedzajmy domy naszych najbliższych, otwierajmy drzwi dla kolędników, cieszmy się radością, którą otrzymał świat w noc Bożego Narodzenia" – mówił metropolita w orędziu.

Świąteczne pozdrowienia skierował do duchowieństwa, mnichów i mniszek oraz wiernych w kraju i za granicą. "Pozdrawiam naszych braci i siostry – uchodźców z Ukrainy, którzy przeżywają tragizm wojny. Chrystus – Pan pokoju – niech obdarzy Ukrainę i cały świat swoim pokojem. Głęboko wierzymy, że według wiary naszej tak będzie. Nowy 2023 rok niech będzie błogosławionym czasem dla Cerkwi, ojczyzny, każdego z nas. Chrystus się rodzi, wychwalajcie go!" – zakończył abp Sawa.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. Taką liczbę podał też Główny Urząd Statystyczny w niedawnym raporcie "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021".

W poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób, dane te uznawane są jednak przez hierarchów za niemiarodajne. Danych ze spisu przeprowadzonego w 2021 roku jeszcze nie ma.

Przyjmuje się, że największe skupiska prawosławnych są w regionie północno-wschodnim.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy