Reklama

Biznes

Dzięki RPO 2007-2013 na Podkarpaciu powstały inwestycje za 1,2 mld euro

Opracowanie Katarzyna Grzebyk
Dodano: 24.08.2018
40462_gluw
Share
Udostępnij

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 został wykonany na Podkarpaciu w 100 procentach. Za niemal 1,2 mld euro powstało ponad 80 km nowych dróg i ponad 271 km ścieżek rowerowych. Prawie tysiąc małych i średnich firm otrzymało wsparcie, powstało ponad 5 tysięcy miejsc pracy. Wybudowano niemal 58,72 km sieci Internetu szerokopasmowego, ponad 760 km sieci wodociągowej oraz ponad półtora tysiąca km sieci kanalizacyjnej.

– Z przyjemnością mogę dziś powiedzieć, że Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 został wykonany przez nasze województwo w 100 procentach – powiedział podczas konferencji prasowej podsumowującej RPO WP 2007-2013 marszałek Władysław Ortyl. – To oznacza, że wszystkie środki jakie zostały nam dane, zostały przekazane do beneficjentów, a tym samym wpłynęły na rozwój gospodarki i tworzenie miejsc pracy. 

Najważniejsze inwestycje w ramach RPO n lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny rozpoczął się w 2007 roku. Jak powiedział marszałek, ten program – z kwotą 1 mld 200 mln euro – miał duże znaczenie dla rozwoju regionu, gospodarki, tworzenia miejsc pracy i dla rozwoju społecznego województwa. – Był on najważniejszym instrumentem finansowym, wspierał budżet, wspierał projekty, wspierał różnego rodzaju działania, które przyczyniały się do wzrostu województwa – mówił Władysław Ortyl.

Prawie 60 procent środków zostało przeznaczonych na działania, które wiążą się z przedsiębiorczością, innowacyjnością, infrastrukturą drogową, kolejowa i lotniskiem – czyli najważniejszymi czynnikami, które wpływają na rozwój gospodarczy.

Z środków RPO WP na lata 2007-2013 wybudowano 58,72 km sieci Internetu szerokopasmowego, do której otrzymało dostęp ponad 52 tys. osób, wybudowano ponad 760 km sieci wodociągowej, do której podłączono prawie 200 tys. osób oraz ponad półtora tysiąca km sieci kanalizacyjnej, do której podłączono prawie 80 tysięcy mieszkańców regionu. Zmodernizowano 75 km linii kolejowej.

– Podkarpackie w pełni wykorzystało swoją szansę. Ze środków programu wyremontowano ponad 1 tysiąc km dróg, wybudowano ponad 80 km nowych dróg i ponad 271 km ścieżek rowerowych. Powstało 32 km wałów przeciwpowodziowych, a prawie tysiąc małych i średnich firm otrzymało bezpośrednie wsparcie. Co ma niezwykłą wartość dzięki środkom programu powstało w regionie ponad 5 tysięcy miejsc pracy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Województwo Podkarpackie w pełni wykorzystało alokację środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 27 lipca 2018 r. Komisja Europejska przekazała „closure letter”- list zamknięcia. W dniu 6 sierpnia 2018 r. wypłaciła na rachunek Ministerstwa Finansów końcową kwotę w wysokości 59 939 347,85 EURO.

Łącznie z wcześniej wypłaconymi środkami daje to łączną kwotę 1 198 786 957 EURO, co stanowi 100% środków przyznanych na RPO WP ze środków EFRR. Komisja Europejska poinformowała również, że złożone przez Zarząd Województwa Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP 2007-2013 wraz z Końcowym sprawozdaniem audytowym zostały zaakceptowane.

Teraz Podkarpacie rozpoczyna prace nad kolejną perspektywą finansową.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy