Reklama

Biznes

Jakie drogi na Podkarpaciu powstaną do 2023 roku

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 29.11.2015
23698_stobierna_sokolow_1
Share
Udostępnij
Droga S19 z Rzeszowa do Lublina, jak również obwodnice Sanoka, Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta znalazły się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W całej Polsce kosztem 107 mld zł ma powstać 3,9 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 57 obwodnic.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 ma kosztować 107 mld zł, czyli o 14 mld zł więcej niż pierwotnie zakładano. Na utrzymanie dróg ma trafić 46,8 mld zł. Głównym celem programu ma być dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, by czas przejazdu między nimi skrócił się o minimum 15 proc. Pieniądze na inwestycje będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji funduszy UE.
 
Planowane jest także powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, których zadaniem ma być pozyskiwanie pieniędzy na zasadach rynkowych. Ten mechanizm finansowania jest zakładany dla autostrad: A1 Tuszyn – Częstochowa, A18 Olszyna – Golnice oraz odcinka A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce. W pierwszej kolejności przewidziano utworzenie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia do budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Częstochowa.
 
Jakie drogi znalazły się w programie

Program przewiduje budowę autostrad: A1 Pyrzowice – Częstochowa i A2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki. Wśród dróg ekspresowych znalazły się: S3  Sulechów – Bolków, S5 Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Nowe Marzy (A1), S6 Goleniów – Gdańsk, S7 Gdańsk – Płońsk oraz Warszawa do granicy z woj. małopolskim, S2 Południowa Obwodnica Warszawy, S8 Wrocław – Łódź – Warszawa – Białystok, S17  Warszawa – Lublin, S19 Lublin – Rzeszów, S51 Olsztynek – Olsztyn oraz S61 Ostrów Mazowiecka do granicy państwa w Budzisku.
 
Były już rząd Ewy Kopacz przyjął też program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Daje on samorządom możliwość dofinansowania ich przedsięwzięć. Ministerstwo Infrastruktury będzie mogło dofinansowywać poszczególne inwestycje do kwoty 3 mln zł. Co najmniej drugie tyle będą dokładały samorządy.
 
Na dofinansowanie budowy czy remontu dróg powiatowych i gminnych w latach 2016-2019 zostanie przeznaczone 4 mld zł, z czego w 2016 roku – 0,8 mld zł.

Nabór wniosków na realizację inwestycji przeznaczonych do wykonania w 2016 r. zakończył się 30 października. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 1-15 września. Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powoływane przez wojewodów. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdzi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo.
 
Jest też rozporządzenie regulujące sposób pozyskiwania pieniędzy na inwestycje drogowe przez samorządy. W znowelizowanym rozporządzeniu zmieniono organ odpowiedzialny za podział środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Dotychczas był to minister administracji, obecnie jest to minister infrastruktury i rozwoju.  W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, będzie mogła skorzystać z dofinansowania jednego zadania inwestycyjnego, a powiat z dwóch.
 
W programie znalazła się droga ekspresowa S19 Rzeszów – Lublin, a spośród 57 obwodnic trzy to obwodnice podkarpackich miast:  Sanoka, Stalowej Woli wraz z Niskiem oraz Łańcuta.
 
Odcinek S19 na Podkarpaciu, od granicy z województwem lubelskim do Barwinka, będzie miał długość 168 km. Do tej pory oddano do użytku dwa krótkie odcinki: 8-kilometrowy ze Stobiernej do węzła Rzeszów Wschód oraz 4-kilometrowy od węzła Rzeszów Zachód do Świlczy.
 
Aktualnie w budowie są dwa odcinki: 12,5-kilometrowy od węzła Sokołów Młp. Północ do Stobiernej oraz od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka), długości 6,3 km. W tym pierwszym przypadku 5 czerwca ub.r. została podpisana umowa z   wykonawcą – konsorcjum Aldesa Construcciones Polska Sp.z o.o., Aldesa Construcciones S.A., z terminem realizacji czerwiec 2017 r. Kwota kontraktu wynosi prawie 290 mln zł brutto. Odcinek ze Świlczy do Kielanówki buduje konsorcjum Eurovia Polska S.A., Warbud S.A. – umowa została podpisana w kwietniu ub.r. Wartość kontraktu brutto wynosi ponad 342,5 mln zł. Termin oddania odcinka – sierpień 2017 r. 
 
– Dla S19 od Sokołowa Młp. do granicy województwa prowadzimy prace przygotowawcze – informuje Joanna Rarus, specjalista ds. komunikacji społecznej w rzeszowskim Oddziale GDDKiA. 
 
Zarówno w przypadku odcinka od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego do Niska, jak i odcinka Nisko – Sokołów Młp., Oddział posiada ostateczną decyzję środowiskową. Pozwala to na kontynuowanie prac przygotowawczych i opracowanie Koncepcji Programowej. Jej wykonawcą w pierwszym przypadku jest firma Sweco Infraprojekt z Krakowa, która na zrealizowanie umowy ma 10 miesięcy. Wykonawcą Koncepcji Programowej dla odcinka Nisko-Sokołów Młp. jest firma ARCADIS z Warszawy, która ma na to 12 miesięcy. 
 
– Naszym naczelnym celem jest osiągnięcie efektu komunikacyjnego, jakim jest lepsze, płynne skomunikowanie Rzeszowa z Lublinem, a tym samym naszego regionu z centralną częścią kraju. Robimy więc wszystko, aby jak najszybciej wyłonić wykonawców dla poszczególnych odcinków S19 – zapewniła, jeszcze w lecie, Joanna Rarus. 
 
I rzeczywiście, 18 września br. rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił dwa przetargi na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy z województwem lubelskim do Sokołowa Młp. o łącznej długości ponad 54 km. Pierwszy przetarg obejmuje zaprojektowanie i budowę S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne: Lasy Janowskie – Zdziary (ok. 9,3 km); Zdziary – Rudnik nad Sanem (ok. 9 km) i Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (ok. 6 km). Drugie postępowanie dotyczy zaprojektowania i budowy S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ”, również z podziałem na trzy odcinki: Nisko Południe – Podgórze (ok. 11,5 km); Podgórze – Kamień  (ok. 10,5 km) i Kamień – Sokołów Młp. Północ (ok. 7,9 km).
 
Zadaniem wyłonionych w przetargach wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Oba postępowania prowadzone są w trybie przetargu ograniczonego, co oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji.  Dla odcinka S19 od węzła Rzeszów Południe do Barwinka jest już decyzja środowiskowa.
 
W rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych umieszczone zostały także trzy obwodnice w ciągu dróg krajowych: Sanoka, Stalowej Woli z Niskiem oraz Łańcuta.
 
Obwodnica Sanoka posiada już decyzję środowiskową. – Dla planowanej inwestycji 18 maja br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy (wprowadzając częściowe zmiany) wydaną 10 lipca 2014 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania. Od niniejszej decyzji została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – informuje Joanna Rarus.  GDDKiA zatwierdziła Koncepcję Programową obwodnicy. Wykonawcą była firma TRAKT Sp. z o.o. Oddział opracował listę 18 firm, które po uzgodnieniu przez GDDKiA w Warszawie  dokumentów przetargowych, tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz załącznikami, zostały zaproszone do złożenia ofert cenowych. Ostateczna decyzja dotycząca przebiegu została już podjęta. Planuje się, że roboty budowlane rozpoczną się w październiku 2017 r., a zakończą – w marcu 2020 r.
 
30 września br. został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, od Stalowej Woli (skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina) do połączenia z projektowaną drogą ekspresową S-19 na terenie gminy Nisko. Łączna długość obwodnicy będzie wynosić 15,3 km. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie obwodnicy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Postępowanie przetargowe prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego, co oznacza, że w pierwszym etapie były składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości.
 
Obwodnica Łańcuta też już posiada decyzję środowiskową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację. Rzeszowski Oddział GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze polegające na rozbiórce budynków. – Planujemy tę inwestycję do realizacji systemem optymalizuj-buduj – informuje Joanna Rarus. – Przyjmujemy, że optymalizacja będzie polegać na zmianie przekroju drogi oraz skrzyżowań z dwupoziomowych na ronda. Wynika to z warunków ruchowych, które ulegną zmianie po oddaniu do ruchu odcinka A4 Rzeszów-Jarosław.  Zależy nam też, aby wprowadzone rozwiązania spowodowały, że inwestycja stanie się przyjazna dla otoczenia, dla przedsiębiorców, którzy działają wzdłuż drogi krajowej nr 4, ale także dla pieszych i rowerzystów.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy