Reklama

Biznes

Mostostal Warszawa za miliard zbuduje S19 Domaradz – Krosno

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 24.10.2022
68429_droga
Share
Udostępnij
W przetargu wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła spółka Mostostal Warszawa, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka ViaCarpatia za kwotę 1 063 251 940,57 zł. Oferty oceniano na podstawie kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.). Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na listopad 2022.
 
Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. 

W 2026 roku S19 z Domaradza do Krosna

W ramach inwestycji w miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzenia do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.  
 
Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane dla odcinka S19 Domaradz – Krosno zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy