Reklama

Biznes

18 km drogi ekspresowej S19 z Dukli do Barwinka za 1,5 mld zł

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 21.09.2022
67184_dukla
Share
Udostępnij
Jest zgoda Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podpisanie umowy zawierającej projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa), ze spółką Polaqua, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę 1 541 121 487,77 zł. Wcześniej wykonawca musi jeszcze przedstawić gwarancję należytego wykonania robót.
 
Złożone oferty były oceniane według następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), a także termin realizacji kontraktu (10 procent).
 
Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

15 estakad na S19 od Dukli do Barwinka

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.
 
Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.
 
Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy