Reklama

Biznes

Startuje budowa S19 Rzeszów Południe – Babica

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 25.02.2022
60314_babica
Share
Udostępnij
Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Decyzja tama rygor natychmiastowej wykonalności, coumożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.
 
Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj ibuduj. Wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, opracował dokumentację techniczną, która była niezbędna do złożenia wniosku o ZRID. Teraz, kiedy decyzja ZRID została wydana, mogą rozpocząć się roboty budowlane.  
 
– Plac budowyzostanie przekazany wykonawcy wciągu kilku najbliższych dni. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu, niezbędne inwentaryzacje, wycinka drzew, odhumusowanie oraz prace archeologiczne. Wdrożona zostanie także tymczasowa organizacja ruchu oraz wykonane zostaną drogi dojazdowe do placu budowy – mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. 
 
Decyzja ZRID zatwierdza m.in. podziały nieruchomości oraz określa działki, które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Wysokość odszkodowania za nieruchomości ustali Wojewoda Podkarpackiw postępowaniu administracyjnym, po uzyskaniuopinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego(w formie operatu szacunkowego), określającej wartość nieruchomości. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.  
 
Zadanie zlokalizowane jest w powiecie rzeszowskim i strzyżowskim, na terenie gmin Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Niebylec i Strzyżów. 
 
W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obukierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP kat. II Lutoryż (kierunek Rzeszów i MOP kat. I Lutoryż (kierunek Barwinek), oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem).  
 
Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy to jedna zciekawszych, ale itrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych wPolsce. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokichestakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki)występujące w miejscu planowanej inwestycji.  
 
Tunel o długości2255 metrów (w osi trasy) składał się będzie zdwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi orazdodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda zpojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy. Na całej długości tunelu znajdzie się 30 punktów alarmowych (plus dodatkowo po dwa przy portalu północnym i południowym). Przewidziano również po 15 hydrantów w każdej nawie tunelu oraz po dwa hydranty w strefie portalu północnego oraz południowego. Tunel będzie wyposażony wwentylację półpoprzeczną. Dla zapewnienia funkcjonowania tunelu zostaną wybudowane dwa budynki techniczne orazCentrum Zarządzania Tunelem. Tunel będzie spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dlabezpieczeństwa podróżujących (kategoria A według międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR). 
 
Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Maksymalna głębokość prowadzonych prac wyniesie ponad 100 metrów. 
 
Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.  

Stanrealizacji S19 w woj. podkarpackim: 
75,7 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Zdziary, Rudnik nad Sanem – Rzeszów Południe), 
50,5 km – w realizacji (w budowie: Zdziary – Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe – Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla), 
42,3 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza – Domaradz i Dukla – Barwinek, na etapie realizacji Koncepcji programowej: Jawornik – Lutcza i Domaradz – Iskrzynia). 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy