Reklama

Biznes

Z jakiego powodu relokacja maszyn jest wyzwaniem nawet dla dużych przedsiębiorstw?

Materiał Partnera
Dodano: 15.12.2023
company-186980-1280-Resizer-_750
Share
Udostępnij

Przeniesienie całych linii produkcyjnych siłą rzeczy zakłóca harmonogram pracy w fabryce, jednakże przemieszczenie pojedynczych maszyn również może być znaczącym utrudnieniem. To zjawisko występuje z kilku powodów, z których każdy jest sam w sobie przyczyną, dlaczego nawet zamożne firmy nie podejmują decyzji o relokacji przy użyciu własnych środków.

Maszyny nie są zaprojektowane do przenoszenia

Podczas gdy producenci różnych maszyn starają się projektować je w taki sposób, aby można było je dostarczyć klientom za pomocą standardowych platform transportowych, przygotowanie maszyn przemysłowych do transportu wiąże się z dużym nakładem pracy. Ponadto, nawet jeśli uda się zdemontować wcześniej używaną maszynę, nie zawsze jest możliwe przetransportowanie jej w taki sposób, w jaki została dostarczona przez producenta. Prawie każde tego rodzaju zamówienie niesie ze sobą pewne trudności, których rozwiązanie wymaga nie tylko zaawansowanego sprzętu, ale również doświadczonego i wypracowanego przez lata praktyka. Jako ilustrację można podać markę. https://b8group.pl/. Należy także wspomnieć, że deinstalacja, ochrona, przygotowanie do przewozu i przetransportowanie sprzętu to tylko fragment obowiązku, ponieważ konieczne jest również rozładowanie i ponowne zmontowanie maszyn w nowej lokalizacji.

Trzeba posiadać odpowiedni sprzętem

Wielkie organizacje teoretycznie mają zasoby, które umożliwiają im wynajęcie specjalistycznego sprzętu razem z usługą operatorów. Jednakże problem należy zidentyfikować wcześniej. Brak doświadczenia w przenoszeniu maszyn utrudnia nawet oszacowanie, jaki dokładnie sprzęt jest do tego potrzebny. Ponadto, gdy chce się przeprowadzić takie zadanie samodzielnie, trzeba również wziąć odpowiedzialność za odpowiednie skoordynowanie wszystkich prac. Warto podkreślić, że opóźnienia mogą rosnąć lawinowo. Mając na uwadze, że przypuszcza się, iż wynajem urządzeń i opłata za pracowników byłby mniej kosztowna niż powierzenie wszystkich prac osobom z zewnątrz (co przeważnie nie posiada uzasadnienia), ciążą nadal na nas wszystkie obowiązki organizacyjne. Poprzez zlecenie przeprowadzenia relokacji fachowcom zewnętrznym, można zapewnić odpowiednie zabezpieczenie kontraktowe.

Czasem powodem jest sposób zarządzania

W niewielkich firmach przeważają przede wszystkim problemy finansowe – przeniesienie zawsze jest dużym nakładem inwestycyjnym. W większych przedsiębiorstwach czasami zwraca się uwagę na trudności związane z ustaleniem odpowiedzialności za ten proces, jeśli ma być przeprowadzony wewnętrznie. Zlecanie przeniesienia maszyn na zewnątrz jednoznacznie określa tę odpowiedzialność, podczas gdy pewne problemy organizacyjne i konieczność ustalenia specjalnych warunków działania w firmach sprawiają, że outsourcing w tym zakresie działa znacznie bardziej wydajnie i umożliwia łatwiejsze uwzględnienie procesu w ramach istniejącej struktury pracy wewnątrz organizacji.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy