Reklama

Biznes

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie “A-” z perspektywą stabilną

PAP
Dodano: 26.06.2023
Fot. PAP / EPA / JUSTIN LANE
Fot. PAP / EPA / JUSTIN LANE
Share
Udostępnij

Agencja Fitch Ratings potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie “A-” z perspektywą stabilną – podała agencja w komunikacie.

“Ratingi Polski znajdują wsparcie w zdywersyfikowanej gospodarce, dość mocnych ramach makroekonomicznych, zakotwiczonych w członkostwie w UE, oraz w nieco niższych poziomach długu publicznego niż państwa z koszyka ratingowego. Powyższe czynniki równoważą niższe poziomy wskaźników governance i dochodów od państw z medianowego koszyka z ratingiem na poziomie A” – napisano.

Wśród czynników, które mogą prowadzić do obniżki ratingu Fitch wymienia:

– gwałtowny wzrost długu rządowego, na przykład wynikający z braku wystarczającego ograniczenia deficytu lub z materializacji zobowiązań warunkowych;

– znaczne pogorszenie standardów governance, potencjalnie ponownie pogarszających relacje z UE i/lub szkodzące wiarygodności makro-fiskalnej;

– erozja konkurencyjności, potencjalnie wynikająca z utrwalenia się inflacji na wysokim poziomie i/lub trwale wyższych cen energii, co skutkować mogłoby znacząco niższym wzrostem w średnim terminie i trwałym pogorszeniu finansów zewnętrznych.

Poprawa ratingu w ocenie Fitch mogłaby nastąpić w przypadku:

– konsolidacji fiskalnej w średnim terminie, prowadzącej do mocnego spadku relacji długu do PKB;

– pojawienia się dowodów na trwałe perspektywy wyższego wzrostu gospodarczego, co prowadziłoby do szybszej konwergencji dochodów do mediany koszyka ratingowego “A”, co byłoby wspierane przez polityki, które nie prowadzą do nierównowag makro, fiskalnych i zewnętrznych;

– wzmocnienia wskaźników finansów zewnętrznych, napędzanych na przykład przez mocne napływy spoza sektora dłużnego.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie “A2”.

Agencja S&P Global Ratings nie opublikowała w piątek nowego raportu w sprawie ratingu Polski, ale dokonała jego okresowego przeglądu. Ocena kredytowa Polski wg S&P pozostaje na poziomie “A-” z perspektywą stabilną.

Oceny rkedytowe Polski Fitch i S&P są o jeden poziom niższe niż Moody’s. (PAP Biznes)

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy