Artykuły sponsorowane

Pod wspólną ochroną

Aviva
Dodano: 06.08.2014
No image
Share
Udostępnij
O roli ubezpieczeń grupowych dla pracowników i pracodawców rozmawiamy z Krystyną Stachowską, dyrektorem w Avivie – doświadczonym menedżerem, który z powodzeniem wdrożył ofertę ubezpieczenia grupowego na życie do kilkudziesięciu podkarpackich i ogólnopolskich firm.
 
Zacznijmy od podstaw – na czym polega idea ubezpieczenia grupowego?
Sama idea ubezpieczenia grupowego koncentruje się na zbiorowości. Grupa ludzi zróżnicowanych wiekowo, zdrowotnie, kobiet i mężczyzn, ale zebranych w jednym przedsiębiorstwie, korzysta z przywileju „zbiorowej odpowiedzialności”. Ubezpieczyciel – bez wchodzenia w indywidualny stan zdrowia uczestników – skupia się na strukturze grupy i na tej podstawie szacuje ryzyko, a co za tym idzie – składkę. 
 
Czy takie ubezpieczenie jest korzystne dla pracowników?

Zdecydowanie tak. Skorzystanie z efektu skali i ubezpieczenie tego samego ryzyka dla wielu osób powoduje, że składka dla pracownika jest niższa, a suma ubezpieczenia wyższa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego o podobnym zakresie. Grupowe ubezpieczenie wydaje się też mniej dotkliwe dla domowego budżetu, gdyż składka jest „odciągana” od comiesięcznego wynagrodzenia. Poza tym jest możliwość, aby składka była finansowana przez pracodawcę, pracownika bądź współfinansowana przez obydwie strony. Brak badań medycznych i ankiet lekarskich w procedurze przystąpienia do ubezpieczenia grupowego z pewnością ma duże znaczenie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie zostałyby objęte ochroną w ubezpieczeniu indywidualnym. Znaczącą zaletą jest też możliwość dalszej kontynuacji ubezpieczenia w momencie zakończenia kariery zawodowej, zwolnienia lub zmiany pracodawcy. Ubezpieczenie grupowe ma również wszystkie te walory, które posiada ubezpieczenie indywidualne, czyli: ochronę ubezpieczeniową zapewnioną przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na całym świecie; poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonego i członków jego rodziny poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych; brak podatku od kwot wypłacanych z ubezpieczenia na życie oraz fakt, że kwoty te nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają zajęciu.
 
A co z pracodawcą? Czy dla niego ubezpieczenie grupowe to tylko koszt i zadowolenie pracownika?
 
Zadowolenie pracowników jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców i menedżerów. Zawarcie grupowego ubezpieczenia motywuje pracowników, wzmacnia ich zaufanie i lojalność wobec pracodawcy. Dodatkowo poprawia wizerunek firmy i podnosi jej wartość na rynku pracy. Jest jednym z atutów pracodawcy wysoko cenionym przez młodych ludzi rozpoczynających karierę oraz doświadczonych specjalistów. Nie bez znaczenia dla pracodawców są też argumenty ekonomiczne. Składki, o czym wspomniałam powyżej, może opłacać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca, jeśli finansuje składkę, może wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu. Ponadto opłacanie w całości lub w części składki za ubezpieczenie może zwalniać pracodawcę z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.
Warunki ubezpieczenia dla wszystkich pracowników nie muszą być identyczne. Nawet w ramach jednej umowy dla każdej podgrupy mogą występować różne warianty lub sumy ubezpieczenia. Istnieje duża dowolność w wyborze zakresu ochrony, dlatego też zachęcam do rozmowy ze specjalistami z Avivy, którzy przygotują kalkulację dostosowaną do potrzeb pracodawcy i jego pracowników. 

Zapraszamy do naszych placówek na Podkarpaciu:
Rzeszów, ul. Moniuszki 11, tel. 17 747 00 00
Przemyśl, ul.Okrzei 1, tel. 16 677 02 52
Mielec, ul. Jagiellończyka 13, tel.17 780 09 00
Krosno, Rynek 17, tel. 13 420 30 40
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy