Reklama

Lifestyle

Zostań uczniem Liceum Uniwersyteckiego

Anna Olech
Dodano: 11.10.2013
8018_UniwersytetRzeszowski
Share
Udostępnij
Od przyszłego roku szkolnego w Rzeszowie będzie działało nowe niepubliczne liceum. Otwiera je Uniwersytet Rzeszowski. Na początek powstaną dwie klasy o profilach: matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym, w których zajęcia będą prowadzili wykładowcy uniwersytetu. 17 października br. odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne.
 
Liceum, które rozpocznie działalność od roku szkolnego 2014/15, wypełni ofertę edukacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kątem różnych grup wiekowych. Uczelnia od dawna prowadzi już zajęcia dla seniorów, w tym roku ruszył też Mały Uniwersytet Rzeszowski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast  niepubliczne Liceum Uniwersyteckie ma być próbą poprawy sytuacji edukacji, która przeżywa kryzys. – Liceum Uniwersyteckie zostało utworzone z inicjatywy społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego i będzie kształcić uczniów w poczuciu odpowiedzialności za swoje uzdolnienia i przyszłość oraz dbać o ich wszechstronny rozwój intelektualny, moralny, społeczno-kulturowy, wychowując w duchu poszanowania europejskich tradycji, a także kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich – tłumaczy Grzegorz Kolasiński, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
W najbliższy czwartek, 17 października, o godz. 16.00 w auli budynku A0 (Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii) przy ul. Pigonia 1, odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów trzecich klas gimnazjów. Kolejne spotkania zaplanowano na 7 i 21 listopada br. 
 
Młodzież będzie miała do wyboru klasy o dwóch profilach: matematyczno-przyrodniczym z rozszerzeniem matematyczno-informatycznym-fizycznym i matematyczno-chemiczno-biologicznym, oraz humanistycznym z rozszerzeniem języka polskiego, historii i wybranego języka obcego. Zajęcia będą prowadzili nauczyciele akademiccy UR, natomiast siedzibą liceum będzie budynek przy ul. Moniuszki 10, gdzie do niedawna siedzibę miała politologia. Część zajęć będzie odbywała się również w laboratoriach uniwersytetu.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy