Reklama

Kraj

KNF skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. akcji EC Będzin

Magdalena Jarco / PAP
Dodano: 19.09.2023
Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Share
Udostępnij

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z akcjami EC Będzin – przekazała we wtorek KNF. Mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych – dodano.

Jak wskazano we wtorkowym komunikacie KNF, “przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023”. W związku z tym – jak poinformowano – 18 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie “zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”.

Dodano, że w związku z uchybieniami dotyczącymi wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej “skierowano do Spółki zalecenia w trybie art. 68 ust. 5 i 7 ustawy o ofercie publicznej”. “Przekazanie do publicznej wiadomości informacji zawartych w komunikacie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników rynków finansowych dotyczącej możliwych nadużyć rynkowych i ułatwienie ich rozpoznawania” – podała Komisja.

Jednocześnie zaznaczyła, że “czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA (ECB lub Spółka), notowanymi na GPW”. W publikacji “Komunikat KNF dotyczący dynamicznej zmiany ceny akcji Elektrociepłowni Będzin SA. Ustalenia dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych oraz potencjalnego złamania zakresu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej” stwierdzono też, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 do dnia 22 czerwca 2023 r. “w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku”.

“Wobec braku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), KNF zdecydowała o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami Spółki” – zaznaczono. Przypomniano, że komunikat w tej sprawie został opublikowany 30 czerwca 2023 r.

KNF zwróciła uwagę, że w ramach postępowania wyjaśniającego wszczętego 23 czerwca br. UKNF prowadził czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej.

Komisja przekazała, że “przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych”. Dodano, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do “złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023”. W ramach innych czynności nadzorczych, jak przekazano, sprawdzono prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej.

“W wyniku działań nadzorczych zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na niewłaściwym ustalaniu momentu powstania informacji poufnych, ich nieterminowym ujawnieniu, braku publikacji informacji poufnej, przekazaniu niekompletnych lub nieprecyzyjnych informacji w raportach, niewłaściwym dokonywaniu oceny zdolności do kontynuacji działalności oraz przekazywaniu informacji nie spełniających kryteriów informacji poufnych” – przekazała KNF.

W czerwcu rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że KNF sprawdzi zachowanie notowań spółki EC Będzin. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że “w związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków”.

Pod koniec maja br. akcje Będzina kosztowały nieco poniżej 7 zł. W ciągu miesiąca zdrożały o ponad 800 proc.

W czerwcu Elektrociepłownia Będzin podała, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne. Spółka wskazała, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami i docelowa struktura współpracy, forma, jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone.

Z kolei Orlen Synthos Green Energy podał w oświadczeniu, że nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy