Reklama

Biznes

W jaki sposób test Wielkiej Piątki pomoże wzmocnić komunikację w Twoim zespole? Wyjaśniamy!

Artykuł sponsorowany
Dodano: 02.06.2023
people-working-during-break_edited-Resizer-750Q75
Share
Udostępnij

Efektywna komunikacja bezpośrednio rzutuje na osiągane przez zespół sukcesy. Brak współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz prawidłowego obiegu informacji nie zwiastują zadowalających wyników pracy. Jednym ze skutecznych narzędzi umożliwiających poprawę komunikacji w zespole jest Test Wielkiej Piątki. Przedstawiamy zalety tego rozwiązania!

Wielka piątka osobowości jako sposób na przezwyciężenie pięciu dysfunkcji zespołu


Brak właściwej komunikacji w zespole może doprowadzić do zaistnienia pięciu dysfunkcji w takich obszarach jak: zaufanie, konfrontacja, zaangażowanie, odpowiedzialność i wyniki. Mowa tutaj o teorii opracowanej przez amerykańskiego naukowca i psychologa – Patricka Lencioniego.

Jej celem jest zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów komunikacyjnych pojawiających się w zespołach, które w przeciwnym razie doprowadzą do nieporozumień, mniejszej efektywności oraz obniżenia ogólnej satysfakcji pracowników.

Do podstawowych dysfunkcji zaliczamy:

  1. Brak zaufania – najczęściej wynika ze strachu przed uzależnieniem się od grupy. Członkowie zespołu powinni czuć się komfortowo, wyrażając swoje opinie i obawy.
  2. Strach przed konfliktem – powoduje unikanie konfrontacji, czyli otwartego wyrażania swoich opinii. To z kolei utrudnia rozwiązywanie problemów.
  3. Brak zaangażowania – wynika z braku identyfikacji z zespołem. Chodzi tutaj o zaangażowanie każdego członka w osiąganie wspólnych celów.
  4. Unikanie odpowiedzialności – brak gotowości do zwracania uwagi innym członkom zespołu, którzy nie wywiązują się z powierzonych zadań. Ponadto każdy powinien być świadomy swoich zadań i gotowy do ponoszenia odpowiedzialności.
  5. Brak dbałości o wyniki – koncentrowanie się na indywidualnych celach. Członkowie zespołu powinni określać wspólne cele i dążyć do ich realizacji.

5-czynnikowy model osobowości i jego znaczenie

Zrozumienie aspektów motywujących określone działania człowieka w środowisku pracy umożliwia efektywne planowanie działań i ulepszanie strategii rozwoju. Szczegółowy opis metod opartych na Teście Wielkiej Piątki znajdziesz na stronie Master Management Poland: https://master-hr.pl/assessment-testy/easi-test-typologiczny/.

Dowiesz się, że innowacyjne metody HR bezpośrednio wpływają na udoskonalenie takich obszarów jak:

  • podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów,
  • konsultowanie spraw i angażowanie całego zespołu,
  • identyfikowanie ryzyka i reagowanie na stres,
  • efektywne zarządzanie pracą i zadaniami.

Wielka piątka – ugodowość, sumienność i nie tylko

Test Wielkiej Piątki uchodzi za jedno z najbardziej rzetelnych narzędzi psychometrycznych. Ułatwia nie tylko efektywną rekrutację pracowników, ale również budowanie wydajnych zespołów, identyfikację talentów czy planowanie rozwoju zawodowego. Model Wielkiej Piątki obejmuje pięć czynników kształtujących ludzką osobowość. Należą do nich: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenia i neurotyczność.

Test pozwala zidentyfikować umiejętności społeczne danej osoby, a także określić postawy i zachowania przyjmowane w określonych sytuacjach. Stanowi źródło informacji o nastawieniu do życia i potencjale. Zestawienie uzyskanych wyników z kompetencjami twardymi danej osoby pozwala stworzyć kompletny profil pracownika. Dzięki temu można uzyskać cenne wskazówki pomagające obsadzać stanowiska odpowiednimi osobami.

Budowanie zespołu oraz poprawa komunikacji również stają się łatwiejsze. Test Wielkiej Piątki oraz oparte na nim metody pozwalają na poznanie stylu komunikacji i preferencji członków grupy. Pozwala zidentyfikować ewentualne mankamenty, a następnie skorygować luki i zwiększyć skuteczność przekazywania informacji. Prowadzi do likwidacji barier, czego skutkiem jest płynna i otwarta komunikacja.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy