Reklama

Biznes

Nadzwyczajna sesja sejmiku

Opracował Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 30.08.2014
14339_03
Share
Udostępnij
Na piątkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł dla rodzin z Podkarpacia, które straciły bliskich w wypadku busa w Niemczech. Radni zdecydowali także o wsparciu dla mieszkańców ośmiu podkarpackich gmin, którzy ucierpieli podczas sierpniowej nawałnicy. Przeznaczyli na ten cel ponad 300 tys. zł.
 
– Bardzo się cieszymy, że wszyscy radni obecni na sesji głosowali za podjęciem tej uchwały, bo tu nie ma polityki, to jest pomoc kierowana do potrzebujących ludzi – mówił po głosowaniu członek zarządu Tadeusz Pióro.
Największą pomoc uzyskają gminy Łańcut i Krasne, w których wichura wyrządziła największe szkody. Dziękował za nią w imieniu poszkodowanych Alfred Maternia, wójt gminy Krasne. – Dzięki tej pomocy mieszkańcy uwierzą we własne siły i to wsparcie pozwoli im stanąć na nogi – stwierdził Maternia.
Radni przyznali także pieniądze dla powiatu niżańskiego na wykonanie dokumentacji trasy rowerowej oraz przekazali dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. – Jest to ważne, gdyż jest to ostatni dzwonek na taką pomoc. Trzeba te wnioski jeszcze sprawdzić, podpisać umowy, uruchomić proces wyboru wykonawcy, przetarg ogłosić, potem wykonać to zadanie, to zajmuje bardzo dużo czasu – tłumaczył członek zarządu Tadeusz Pióro.
 
Zarząd województwa wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych uchwał dotyczących zmian w budżecie województwa oraz projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po burzliwej dyskusji radni opozycji zgodzili się tylko na dwa punkty, które później zostały przyjęte w głosowaniu.
Przyjęta uchwała  w sprawie zmian w budżecie ustaliła plan wydatków na pomoc finansową dla gmin na usuwanie szkód wyrządzonych przez nawałnicę, zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wypadku busa na autostradzie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka trasy rowerowej. Wprowadzono także zmiany na inwestycjach drogowych, ustalając m.in. wydatki  w kwocie 5,5 mln zł na przebudowę  drogi  986 wraz z zabezpieczeniem  osuwiska w Wielopolu Skrzyńskim.

Do porządku obrad nie wszedł punkt dotyczący  programu rozwoju bazy sportowej. Dotyczył on przyznania dodatkowych 400 tys. zł z Ministerstwa Sportu na dokończenie kilku inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej, m.in. hali w Sanoku (180 tys.) i wielofunkcyjnych boisk w gminie Zagórz (120 tys.)
W nadzwyczajnej sesji sejmiku, zwołanej na wniosek klubu radnych PiS, wzięło udział tylko trzech radnych opozycji z SLD. Radni z PSL i PO oraz radni niezrzeszeni nie uczestniczyli w obradach.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy