Reklama

Biznes

Kandydaci do Senatu: Zdzisław Pupa

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 30.08.2013
6915_Pupa
Share
Udostępnij
Kontynuujemy cykl prezentacji kandydatów ubiegających się o fotel senatora w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 55 (powiaty: dębicki, mielecki, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski), które odbędą się 8 września. Dziś sylwetka Zdzisława Pupy, polityka, rolnika, kandydata PiS. W kolejnej odsłonie zaprezentujemy Kazimierza Ziobrę, kandydata Solidarnej Polski.
 
Zdzisław Pupa ma 53 lata. Mieszka w Górze Ropczyckiej (gm. Sędziszów Młp.). Ukończył liceum w Sędziszowie Młp., a także – w 1988 r. – studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Krakowie.  Prowadzi własne gospodarstwo rolne.
 
W 1981 r. przystąpił do NSZZ „Solidarność”, a od 1989 r. jest działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W  latach 1995-2000 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność” RI w Rzeszowie, łącząc ją w latach 1996-1999 z przewodniczeniem Rzeszowskiej Izbie Rolniczej.W latach 1997-2001 zasiadał w Sejmie jako poseł wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność (należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego). Pracował w Komisji Rolnictwa  (jako jej wiceprzewodniczący) i Komisji Kontroli Państwowej. W 2001 r. bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. Następnie pracował m.in. jako zastępca dyrektora departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
 
W latach 2002-2007 (z krótką przerwą w 2006 r.) sprawował mandat radnego sejmiku podkarpackiego; po raz pierwszy wybrano go z ramienia Ligi Polskich Rodzin (jako przedstawiciela ZChN), w 2006 został radnym z ramienia PiS. W wyborach parlamentarnych w 2005 r., jako członek ZChN, bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PiS. Przystąpił także do Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, zasiadł w jego radzie naczelnej. W latach 2006–2007 był zastępcą dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
W wyborach parlamentarnych w 2007 r., już jako członek PiS, uzyskał mandat senatora w okręgu rzeszowskim (otrzymał 145 405 głosów). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, a od 2009 r. – przewodniczącego Komisji Środowiska; był też członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
W wyborach w 2011 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu. W kwietniu 2012 r. został sekretarzem miasta Dębica, w związku z czym zawiesił członkostwo w PiS. Uczestniczył w wielu oficjalnych delegacjach zagranicznych Sejmu i Senatu RP. Znane są mu problemy Polonii zagranicznych na Ukrainie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Interesuje się problemami gospodarczymi i procesami ekonomicznymi zachodzącymi w gospodarkach wielu krajów.
 
Żonaty, troje dzieci (córka i dwóch synów).
 

Dlaczego warto głosować na Zdzisława Pupę?
 
Zdzisław Pupa: – Bo reprezentuję PiS – partię, która ma program dla Polski i Polaków. Bo jestem członkiem drużyny, która chce pracować na rzecz rozwiązywania problemów m.in. bezrobotnych, rolników i przedsiębiorców.
 
Kazimierz Moskal, poseł PiS, szef sztabu wyborczego Zdzisława Pupy: – Dlatego, że ma doświadczenie, wiedzę, kompetencje i będzie realizował program PiS, przyjazny dla ludzi, dla rodzin i dbający o zrównoważony rozwój Polski, w tym Podkarpacia.

Dlaczego nie warto głosować na Zdzisława Pupę?
 
Jan Bury, poseł PSL, lider ludowców na Podkarpaciu: – Bo niczego nowego dla Podkarpacia to nie wniesie. PiS ma w obecnej kadencji parlamentu wielu posłów i wszystkich senatorów, lecz żaden z nich niczego konkretnego i poważnego dla Podkarpacia nie zdziałał. PiS skupił się na krytyce, negowaniu rządu Donalda Tuska, natomiast żadnego konkretnego pomysłu, projektu dla Podkarpacia w ostatnich 6-7 latach nie przeprowadził.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy