Reklama

Biznes

Strategia rozwoju województwa. Na co stawia Podkarpackie do 2020

Opr. Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 30.06.2013
5454_4986_Urzad-wojewodzki
Share
Udostępnij
Zarząd województwa przyjął projekt nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, który określa kierunki rozwoju regionu do 2020 roku. Głównym celem strategii jest zatrzymanie dysproporcji rozwojowych między Podkarpaciem a bogatszymi regionami, wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zmiana pozycji województwa na liście rankingowej według kryterium poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
 
Teraz dokument trafi pod obrady sejmiku. Pierwsze czytanie zaplanowano na 8 lipca, drugie – w sierpniu.
 
– Przyjęcie nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa jest priorytetem, dlatego zarząd zajął się tym dokumentem w pierwszej kolejności – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl – Musimy to zrobić w miarę szybko, ale dokładnie. Dokonaliśmy kilku zmian dla podkreślenia ważności dokumentu. Czas od pierwszego czytania do ostatecznego zatwierdzenia to okres, który umożliwia dokonanie w nim jeszcze kilku zmian. Liczę, że podczas sierpniowej sesji sejmiku strategia zostanie przyjęta.  
 
Nad projektem nowelizacji dokumentu od wielu miesięcy pracował Departament Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. Przeprowadzono konsultacje z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi. – Konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa to wynik zmian w podejściu do polityki regionalnej. Zmieniły się uwarunkowania prawne, programowe, przygotowujemy się do nowego okresu programowania 2014-2020,  jesteśmy także bogatsi o doświadczenia z kończącej się perspektywy unijnej – tłumaczy Jerzy Rodzeń, dyrektor departamentu. 
 
Jak informuje Monika Konopka z Departamentu Organizacyjnego UM, w poprzedniej strategii było aż osiem obszarów działań strategicznych – w tej będą tylko cztery. Są to:
  • Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – celem jest rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne, inteligentne specjalizacje. 
  • Kapitał ludzki i społeczny – traktowane jako czynniki wzrostu poziomu edukacji, budowania aktywności obywatelskiej, a także poprawy poziomu życia mieszkańców.
  • Sieć osadnicza – celem jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej, tak aby można było nie tylko lepiej dojechać na Podkarpacie, ale także lepiej poruszać się wewnątrz województwa.
  • Środowisko i energetyka – celem jest utrzymanie dobrego stanu środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i racjonalne wykorzystanie energii, a także zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków.
– Mniejsza liczba działań strategicznych wynika z tego, że nie chcemy się „rozdrabniać”, nie chcemy wspierać wszystkiego na zasadzie, że każdemu po odrobinie – tłumaczy dyr. Rodzeń. – Chcemy iść w kierunku dalszego wzmocnienia naszych mocnych stron, które stanowią podstawę do budowy przewag konkurencyjnych w różnych obszarach aktywności województwa, np. w zakresie przemysłu lotniczego, rolno-spożywczego, informatycznego czy turystyki.
 
Ważnym przesłaniem strategii jest wyrównanie dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi obszarami regionu. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wskazanie ok. 30 obszarów strategicznej interwencji, tzn. takich miejsc w regionie, które w pierwszej kolejności wymagają interwencji, głównie finansowej.
 
Głównym celem strategii jest zatrzymanie dysproporcji rozwojowych między Podkarpaciem a bogatszymi regionami, wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zmiana pozycji województwa na liście rankingowej według kryterium poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
 
– Szansa, że to osiągniemy, jest realna z uwagi na znacznie większą dynamikę rozwoju województw Polski Wschodniej, w tym także Podkarpacia, w porównaniu do bogatszych regionów w kraju –  przekonuje Jerzy Rodzeń.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy