Reklama

Biznes

Ekologia w logistyce. Zrównoważony rozwój w transporcie morskim

Materiał Partnera
Dodano: 24.07.2023
db_ekologia-Resizer-750Q75
Share
Udostępnij

Zrównoważony rozwój w transporcie morskim odnosi się do podejścia, które dąży do minimalizacji jego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo, jednocześnie zapewniając efektywność operacyjną i ekonomiczną.

Transport morski – dążenie do zeroemisyjności

W ramach zrównoważonego rozwoju w transporcie morskim uwzględnia się trzy główne aspekty: 

  • środowiskowy, 
  • społeczny,
  • ekonomiczny. 

Aspekt środowiskowy koncentruje się na zmniejszaniu negatywnego wpływu transportu morskiego na ekosystemy morskie, atmosferę i zasoby wodne. W tym celu podejmuje się różne inicjatywy, takie jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochrona przed wyciekami oleju, ograniczenie zużycia paliwa i poprawa efektywności energetycznej statków, a także ograniczenie hałasu podwodnego.

Z kolei aspekt społeczny odnosi się do troski o pracowników sektora transportu morskiego, ich warunki pracy, ogólną jakość życia, bezpieczeństwo i zdrowie. Dba się o minimalizację konfliktów i negatywnych skutków społecznych, a także o wspieranie odpowiedzialnego i etycznego postępowania w całym sektorze.

Aspekt ekonomiczny obejmuje dążenie do zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności transportu morskiego. Koncentruje się m.in. na: optymalizacji operacji, efektywnym zarządzaniu logistyką oraz redukcją kosztów. Ponadto promuje innowacje technologiczne i rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności sektora.

Działania w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w transporcie morskim 

Holistyczne podejście sprawia, że można osiągnąć trwałe i zrównoważone zmiany w transporcie morskim. Poniżej przykładowe działania, które pozwolą prowadzić działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju:

  • Wykorzystanie energii słonecznej i wiatru jako alternatywnych źródeł energii na pokładzie statków.
  • Zastosowanie bardziej ekologicznych paliw lub biopaliwa. Jednostki morskie zasilane przez biodiesel są pod względem kosztów i zrównoważonego rozwoju efektywne. Dzięki rozwiązaniom biopaliwowym DB SCHENKER, działania są podejmowane świadomie i z korzyścią dla środowiska naturalnego. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.dbschenker.com/pl-pl/biznes/transport/transport-morski/zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-rozw%C3%B3j
  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy odzyskiwania energii.
  • Wprowadzenie bardziej precyzyjnego planowania trasy i logistyki w celu zmniejszenia zużycia paliwa.
  • Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii w optymalizacji łańcucha dostaw i na innych etapach.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy