Reklama

Biznes

Listopad 2012 na podkarpackim rynku pracy: coraz więcej bezrobotnych

opr. Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 10.01.2013
1731_call_center
Share
Udostępnij
W Polsce – zgodnie z danymi GUS – stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 2012 r. 12,9 proc., a zatem była wyższa o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz o 0,8 pkt. proc. w porównaniu do listopada 2011 r. Na podkarpackim rynku pracy stopa bezrobocia rejestrowanego była znacznie wyższa i wyniosła 15,6 proc. Była ona wyższa o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Sytuację na rynku pracy w listopadzie 2012 r. omawia na stronie Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy (www.porp.wup-rzeszow.pl) dr Anna Barwińska-Małajowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, Podkarpacie nadal zajmowało jedno z ostatnich miejsc w kraju (trzynaste), plasując się jedynie przed województwem kujawsko-pomorskim (17,3 proc.), zachodnio-pomorskim (17,4 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (20,4 proc.). Analogicznie jak w ubiegłym miesiącu, najniższą stopę bezrobocia (choć wyższą o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z październikiem 2012) odnotowano w województwie wielkopolskim (9,5 proc.).

Od dłuższego czasu nie zmieniają się powiaty, w których notuje się najwyższą stopę bezrobocia na Podkarpaciu. Należą do nich: powiat niżański (23,7 proc.) i brzozowski (23,0 proc.). Równocześnie najniższy poziom bezrobocia obserwuje się nadal w Krośnie i Rzeszowie (odpowiednio 7,7 proc. i 8,0 proc.). Najwyższy wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z listopadem 2011 wystąpił w powiecie ropczycko-sędziszowskim (o 1,5 pkt. proc.), natomiast największy spadek miał miejsce w powiecie mieleckim (o 1,1 pkt. proc.). Z kolei w stosunku do października 2012 we wszystkich dwudziestu pięciu powiatach województwa podkarpackiego został zanotowany wzrost stopy bezrobocia (najwyższy w powiatach: leskim i bieszczadzkim; odpowiednio o 1,3 pkt. proc. i 1,2 pkt. proc.).

Z analizy danych WUP w Rzeszowie wynika, że na obszarze woj. podkarpackiego (według stanu na koniec listopada 2012) ponownie wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych – do 147 258 (wobec 142 894 osób zarejestrowanych w październiku 2012). W skali miesiąca zanotowano tym samym wzrost liczby osób bezrobotnych o 4 364 osoby. Również w porównaniu z listopadem 2011 nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 6 164 osoby. Udział kobiet w ogóle bezrobotnych na Podkarpaciu wyniósł w analizowanym miesiącu 51,7 proc. (76 144 kobiety).

62,3 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy mieszkało na wsi. Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, największy udział osób bezrobotnych mieszkających na wsi zanotowano w powiatach: przemyskim oraz brzozowskim (udział bezrobotnych wynosił odpowiednio: 100 i 90,2 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się powiaty: krośnieński (89,6 proc.), strzyżowski (88,2 proc.) i kolbuszowski (86,7 proc.).

W skali ogólnopolskiej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wyniosło 3 780,64 zł, notując tym samym wzrost o 1,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.  W odniesieniu do listopada 2011 wzrost wynagrodzeń wynosił 2,7 proc. Również w podkarpackim sektorze przedsiębiorstw przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w ujęciu rocznym (o 2,3 proc.), a także w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,1 proc.) i wyniosło 3 046,11 zł, wobec 3 042,15 zł w październiku 2012. Pewien wzrost wynagrodzeń zanotowano również w sektorze prywatnym, w którym przeciętna płaca ukształtowała się na poziomie 3 007,29 zł (o 3,0 proc. wyższym niż przed rokiem oraz o 0,3 proc. wyższym w porównaniu z październikiem 2012). Natomiast w sektorze publicznym, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w analizowanym miesiącu wyniosło 3 458,10 zł, zanotowano spadek płac, i to zarówno w odniesieniu do listopada 2011 (o 1,3 pkt. proc.), jak i w porównaniu z październikiem 2012 (o 1,6 pkt. proc.).

Nadal niepokoi fakt, że pomimo ogólnopolskiego listopadowego spadku rocznego wskaźnika inflacji (do poziomu 2,8 proc.), nasze realne pensje nie nadążają za inflacją, a ich siła nabywcza jest niska.

Według danych GUS, w skali ogólnopolskiej przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. spadło, i to zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,2 pkt. proc.), jak i listopada 2011 (o 0,3 pkt proc.)  i wyniosło 5497,4 tys. osób (wobec  5510,4 tys. osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2012). Również na Podkarpaciu w analizowanym miesiącu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (wynoszące 227,8 tys. osób) zanotowało spadek: było o 1,1 pkt. proc. niższe niż w listopadzie 2011 oraz o 0,5 pkt. proc. niższe w stosunku do października 2012.

„Realia podkarpackiego rynku pracy stają się bez wątpienia coraz trudniejsze – konkluduje dr Anna Barwińska-Małajowicz. – W dodatku nic nie wskazuje na to, żeby w 2013 roku nastąpiło istotne ożywienie gospodarcze w Europie, w związku z czym przedsiębiorcy – obawiając się o przyszłość firm – nie zatrudniają nowych pracowników. Taka sytuacja na rynku pracy wpływa negatywnie na konsumpcję indywidualną, a Polacy bardzo ostrożnie wydają pieniądze”.
 
Źródło: WUP Rzeszów
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy