Reklama

Biznes

Narzędzia Design Thinking w fazie eksploracyjnej DTMethod® 

Artykuł sponsorowany
Dodano: 03.07.2023
23-06-161_Narzędzia Design Thinking w fazie eksploracyjnej DTMethod® (2)-Resizer-750Q75
Share
Udostępnij

Design Thinking zakłada iteracyjne i empatyczne podejście do tworzenia i udoskonalania produktów oraz usług. Dzięki niemu powstają innowacyjne Rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby interesariuszy. Osiąga się to m.in. stosując narzędzia Design Thinking, które w metodyce DTMethod® określasię jako DTTools.

DTTools w fazie eksploracyjnej

DTTools jest (obok DTModel i DTRules&Roles) jednym z trzech pryncypiów metodyki DTMethod®. Zakłada ona etapowe, iteracyjne, zaangażowane i oparte na faktach podejście do tworzenia innowacyjnych Rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby użytkowników. DTTools zostały opracowane na podstawie doświadczeń, a ich efektywność potwierdzają badania naukowe.

DTTools to techniki i narzędzia Design Thinking wykorzystywane w trzech fazach DTMethod®: eksploracyjnej, kreatywnej i konstrukcyjnej. Celem pierwszej – na której skupiamy się w tym artykule – jest rozpoznanie Wyzwania i poznanie potrzeb interesariuszy. Można to zrobić, korzystając z następujących narzędzi Design Thinking:

 • Drzewo wyzwania – narzędzie pozwala zebrać i uporządkować wiedzę dot. Wyzwania, wskazać jego przyczyny i konsekwencje, a także ułatwia wstępną analizę problemu.
 • Mapa potrzeb – podobnie jak Drzewo wyzwania pomaga ustrukturyzować wiedzę zebraną w trakcie badań i przedstawioną za pomocą historyjek użytkowników (patrz niżej). Mapa składa się z dwóch osi, na których umieszczane są potrzeby interesariuszy względem ich ważności i reprezentatywności.
 • Ankiety i wywiady z interesariuszami – ankiety tradycyjne lub zdalne (online) pozwalają poznać opinie interesariuszy i łatwo uporządkować uzyskaną wiedzę. Wywiady działają podobnie, różnią się jednak formą (rozmowa face to face lub online) i rodzajem zbieranych informacji.
 • Desk Research – w jego trakcie DTProjektant może np. analizować dokumenty organizacji oraz inne źródła związane z Wyzwaniem. Warto też, by zapoznał się z literaturą naukową dotyczącą problemu do rozwiązania.
 • Obserwacje – prowadzone przez DTProjektantów mogą odnosić się do np. badań eye trackingowych, heat mapy czy organizacji pracy użytkowników, dla których tworzone będzie oprogramowanie.
 • Historyjki Użytkowników – tworzy się je w celu wyeksponowania potrzeb użytkowników. Każda z nich pozwala obrazowo sformułować potrzebę i wyeksponować przeszkodę do usunięcia.

Jak stosować narzędzia Design Thinking w praktyce?

Aby efektywnie korzystać z podejścia Design Thinking oraz jego narzędzi, warto najpierw poznać i zrozumieć istotę konkretnej metodyki. Najkrótszą ku temu drogą jest 3-dniowe szkolenie DTMethod® Foudation. Kurs odbywa się stacjonarne lub online (na żywo). Pozwala uczestnikom m.in.:

 • zrozumieć proces Design Thinking,
 • poznać narzędzia zwiększające skuteczność rozwiązywania problemów,
 • podnieść zrozumienie, komfort uczestnictwa oraz produktywność w procesach Design Thinking,
 • znacząco zmniejszyć ryzyko stworzenia produktu, który nie odpowiada na realne potrzeby użytkowników,
 • zwiększyć korzyści z uzyskiwanych produktów, procesów i usług tworzonych w projektach.

Grupą docelową warsztatów są m.in. menadżerowie, kierownicy i członkowie zespołów projektowych, Product Ownerzy, facylitatorzy, moderatorzy oraz inne osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów. Kurs przygotowuje uczestników do egzaminu na poziomie Foundation. Jego zaliczenie umożliwia zdobycie cennego międzynarodowego certyfikatu.

Szkolenie można wykupić jednorazowo lub w ramach subskrypcji Inprogress Plus zapewniającej udział w akredytowanych szkoleniach z zakresu zarządzania czy inżynierii oprogramowania. Więcej informacji na stronie organizatora: https://inprogress.pl

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy