Reklama

Świat

Premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy za ograniczeniem wjazdu Rosjan do strefy Schengen

Daria Kania / PAP
Dodano: 08.09.2022
66612_08wrz3
Share
Udostępnij
Premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy opowiedzieli się za ograniczeniem możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji – informuje KPRM. We wspólnym oświadczeniu premierzy zapowiedzieli ograniczenie możliwości wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

"Podróż do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka" – podkreślili premierzy: Polski – Mateusz Morawiecki, Estonii – Kaja Kallas, Litwy – Ingrida Simonyte i Łotwy – Arturs Kriszjanis Karinsz.

"Estonia, Łotwa, Litwa i Polska uzgodniły wspólne podejście regionalne i niniejszym pragną wyrazić swoją polityczną wolę i zdecydowany zamiar wprowadzenia tymczasowych krajowych środków dla obywateli rosyjskich posiadających wizy UE w celu przeciwdziałania bezpośrednim zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa i ograniczyć możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych" – napisali premierzy oświadczeniu, które zamieszczono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podkreślili w nim, że "kraje graniczące z Rosją są w coraz większym stopniu zaniepokojone znaczącym i rosnącym napływem obywateli rosyjskich przez nasze granice do Unii Europejskiej i strefy Schengen". "Uważamy, że zaczyna to być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego i dla całej strefy Schengen" – czytamy w oświadczeniu.

"Wśród obywateli rosyjskich wjeżdżających do UE i strefy Schengen są osoby mające na celu zagrożenie bezpieczeństwu naszych krajów, jako że trzy czwarte obywateli rosyjskich popiera agresję Rosji na Ukrainę"; "Utrzymanie przez naszą straż graniczną bezpieczeństwa Europy i zapewnienie, że obywatele Rosji wjeżdżający do strefy Schengen nie stanowią zagrożenia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i stabilności naszych społeczeństw, wymaga ogromnych nakładów" – dodano.

Premierzy oświadczyli, iż nie do zaakceptowania jest to, że podczas gdy ludzie w Ukrainie są torturowani i mordowani, obywatele państwa będącego agresorem mogą swobodnie podróżować po UE. Zwrócili przy tym uwagę, że większość wiz została wydana Rosjanom przed rosyjską agresją w Ukrainie na pełną skalę, w innych warunkach geopolitycznych i w innych okolicznościach. "Podróż do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka" – podkreślili.

"Cieszymy się z decyzji o zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych zawartej przez UE z Rosją. Jest to niezbędny pierwszy krok. Jednakże konieczne jest podjęcie kolejnych środków w celu drastycznego ograniczenia liczby wydawanych wiz (przede wszystkim wiz turystycznych) i zmniejszenia napływu obywateli Rosji do Unii Europejskiej i strefy Schengen" – napisali premierzy.

Przypomnieli, że na niedawnym spotkaniu Gymnich w Pradze państwa członkowskie zapoznały się z coraz trudniejszą sytuacją w państwach członkowskich graniczących z Rosją, co daje podstawę do powzięcia odpowiednich środków na poziomie krajowym w celu ograniczenia możliwości wjazdu obywateli rosyjskich do Unii Europejskiej przez ich granice.

Wyjaśnili, że tymczasowe krajowe środki oparte na wspólnym podejściu powinny wejść w życie osobno w każdym z krajów do dnia 19 września 2022 r. "Środki są przyjmowane na podstawie wspólnych przesłanek ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także ogólnego bezpieczeństwa naszej wspólnej przestrzeni Schengen" – dodali.

"Nadal poszukujemy wspólnego podejścia na poziomie UE i zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z prośbą o zaproponowanie odpowiednich środków dotyczących wiz i ograniczenia wjazdu, które mogłyby zostać wdrożone w ujednolicony sposób przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen" – przypomnieli premierzy.

Podkreślili, że nie jest to całkowity zakaz wjazdu i w mocy zostaną utrzymane wspólnie uzgodnione uzasadnione wyjątki dla dysydentów, przypadków humanitarnych, członków rodzin, posiadaczy zezwoleń na pobyt, w celu ułatwienia przewozu towarów i usług transportowych, misji dyplomatycznych, ułatwień tranzytowych dla osób podróżujących z i do Kaliningradu itp. "W pełni popieramy potrzebę dalszego wspierania przeciwników reżimu Putina i stwarzania im możliwości opuszczenia Rosji" – zakończyli swe oświadczenie premierzy.

Do sprawy odniósł się w czwartek premier Mateusz Morawiecki. "Cieszymy się z decyzji o zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych zawartej przez UE z Rosją. Jest to niezbędny pierwszy krok. Jednakże konieczne jest podjęcie kolejnych środków w celu drastycznego ograniczenia liczby wydawanych wiz" – napisał w mediach społecznościowych. "Uważamy, że napływ obywateli rosyjskich przez granice Unii Europejskiej zaczyna być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego" – dodał.

O tym, że Polska, kraje bałtyckie i Finlandia przeprowadzą w najbliższych dniach rozmowy ws. dodatkowych ograniczeń wizowych dla Rosjan informowali na początku września przedstawiciele polskiej dyplomacji.

W środę szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkevics oznajmił, że Łotwa, Litwa i Estonia osiągnęły porozumienie w sprawie znacznego ograniczenia, z pewnymi wyjątkami, możliwości przekraczania granic przez obywateli Federacji Rosyjskiej posiadających unijne wizy Schengen.

We wtorek Komisja Europejska wystąpiła z propozycją całkowitego zawieszenia porozumienia o ułatwieniach wizowych z Rosją. Inicjatywa ta została uzgodniona w ubiegłym tygodniu przez ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze.

Podczas sierpniowego spotkania szefów dyplomacji krajów UE w Pradze nie osiągnięto zgody w kwestii całkowitego zakazu wydawania wiz obywatelom Rosji i zdecydowano się na rozwiązanie pośrednie, czyli zawieszenie porozumienia o ułatwieniach wizowych.

Podczas spotkania kraje bałtyckie, Polska i Finlandia opowiadały się za całkowitym zawieszeniem wydawania wiz obywatelom Rosji w UE. Z tą propozycją nie zgadzały się Niemcy, a także zależne od turystyki kraje Europy Południowej.

Umowa między Unią Europejską a Rosją o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom obu stron została podpisana w 2007 roku. Jak stwierdzono w preambule, porozumienie miało "ułatwiać bezpośrednie kontakty między ludźmi, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz". Po zawarciu porozumienia wizy dla obywateli rosyjskich były tańsze o połowę (do 35 euro) i szybciej wydawane (skrócono z miesiąca do 10 dni), a wizy wielokrotnego wjazdu dotyczyły szerszego niż w przypadku innych państw kręgu osób.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy