Reklama

Świat

Szefowie MSZ Unii Europejskiej: w XXI wieku nie ma miejsca na pojęcie “strefy wpływów”

Łukasz Osiński / PAP
Dodano: 24.01.2022
59404_24st3
Share
Udostępnij
Szefowie MSZ państw UE zatwierdzili konkluzje w sprawie bezpieczeństwa w Europie, stwierdzając, że jest ono niepodzielne, a każde jego zakwestionowanie wpływa na bezpieczeństwo UE i jej państw członkowskich.

W swoich konkluzjach ministrowie potępili ciągłe agresywne działania i groźby Rosji wobec Ukrainy oraz wezwali Rosję do deeskalacji, przestrzegania prawa międzynarodowego i konstruktywnego zaangażowania się w dialog za pośrednictwem ustanowionych mechanizmów międzynarodowych. Przypomnieli, że szefowie państw i rządów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2021 r., uznali, że jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała ogromne konsekwencje i poważne koszty.

"UE potwierdza swoje niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i innych partnerów wschodniego sąsiedztwa w ramach ich uznanych na szczeblu międzynarodowym granic oraz wzywa Rosję do ponownego konstruktywnego zaangażowania się w istniejące ramy międzynarodowe na rzecz trwałego i pokojowego rozwiązywania konfliktów" – oświadczyli ministrowie.

Szefowie MSZ potwierdzili jednolite podejście UE oraz ścisłą współpracę i koordynację ze Stanami Zjednoczonymi, NATO, Ukrainą i innymi krajami partnerskimi. Zwrócili też uwagę na znaczenie dalszego wzmacniania odporności i zdolności reagowania UE i jej bliskich partnerów, między innymi w zakresie przeciwdziałania atakom cybernetycznym i hybrydowym, manipulacji i ingerencji w informacje z zagranicy, w tym dezinformacji.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy