Reklama

Kraków

Trasa Wolbromska gotowa dla kierowców

Źródło: krakow.pl
Dodano: 22.12.2023
Zdjęcie: Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Zdjęcie: Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Share
Udostępnij

Od piątku, 22 grudnia kierowcy mogą już korzystać z Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek. W otwarciu nowej wylotówki z Krakowa na północ wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka i Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

– Dzisiaj ważny dzień dla mieszkańców Małopolski. Obwodnica Zielonek, to kolejna ważna inwestycja drogowa w Małopolsce, która przyczyni się do bezpiecznego i płynnego podróżowania w tej części regionu. Dotrzymujemy słowa i konsekwentnie realizujemy inwestycje potrzebne mieszkańcom. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w budowie obwodnicy, razem jesteśmy w stanie realizować tak ważne zadania – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Otwarcie Trasy Wolbromskiej to bardzo dobra informacja dla mieszkańców północy Krakowa. Nowa droga jest przede wszystkim alternatywą dla ulic Glogera i Łokietka, które dotychczas były bardzo mocno obciążone ruchem. Dzięki Trasie Wolbromskiej poprawi się też dojazd do Krakowa rowerem i komunikacją autobusową – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Kulig.

Realizacja nowej drogi wylotowej na północy Krakowa rozpoczęła się w II połowie 2022 roku. To wspólny projekt, który powstaje na podstawie trójstronnej umowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków, a firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Nowa droga o długości około 2 km przebiega przez teren gminy miejskiej Kraków i gminy Zielonki.

Za krakowski odcinek odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich. Rozpoczyna się on w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstał około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii G do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wybudowano łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym. Przebudowana na długości około 200 metrów została ul. Glogera. W ramach zadania powstał wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy (4011 m chodników i 1875 m dróg rowerowych). Wybudowano nową i przebudowano istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniający. Trasą Wolbromską poprowadzona będzie komunikacja autobusowa. W ramach zadania wybudowano pętlę autobusową. Nasadzono ponad 500 drzew i krzewów.

Trasa Wolbromska – zachodnia obwodnica Zielonek poprawi wyjazd z Krakowa na północ i odciąży istniejące drogi dojazdowe do naszego miasta z terenu gminy Zielonki. Będzie także stanowić alternatywę dla ulicy Jasnogórskiej czy al. 29 Listopada. Nowa droga połączy się docelowo z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na krakowską część zadania, której wartość to 80 mln zł, uzyskano dotację w wysokości prawie 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Zachodnia obwodnica Zielonek stanowi element większego układu komunikacyjnego, który zacznie funkcjonować w całości po otwarciu Północnej Obwodnicy Krakowa. Ruch po obwodnicy Zielonek, zarówno na terenie miasta Kraków, jak i miejscowości Zielonki, zgodnie z tymczasową organizacją ruchu będzie odbywał się od ul. Pachońskiego w Krakowie, poprzez rondo turbinowe na wysokości łącznika z ul. Glogera w kierunku północnym, a następnie przez sieć dróg lokalnych przebudowywanych w ramach budowy Północnej Obwodnicy Krakowa.

Na całym zakresie obwodnicy Zielonek obowiązywać będzie tymczasowo ograniczenie tonażowe do 10 ton, co jest związane z ograniczeniem tonażu na drogach przyległych do węzła Zielonki.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy