Reklama

Kraj

PK: funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski; pismo PG nie wywołuje skutków prawnych

Andrzej Klim, Marcin Jabłoński/PAP
Dodano: 12.01.2024
Fot. PAP/Leszek Szymański
Fot. PAP/Leszek Szymański
Share
Udostępnij

“Zarówno Prokurator Krajowy, jak również pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego, stanowczo sprzeciwiają się próbom obejścia uregulowań ustawowych dotyczących odwoływania Prokuratora Krajowego, które dla swej skuteczności wymagają zgody Prezydenta RP” – podkreślono w przekazanym PAP w piątek wieczorem oświadczeniu Prokuratury Krajowej podpisanym przez Dział Prasowy PK.

Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji.

MS poinformowało też, że w piątek minister sprawiedliwości – prokurator generalny Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, “zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”. “Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał” – wskazano.

Jak następnie poinformowano na pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego powołany został prok. Jacek Bilewicz, będący m.in. członkiem zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów “Lex Super Omnia”.

W przekazanym w piątek wieczorem oświadczeniu Prokuratury Krajowej napisano, że “pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z 12 stycznia 2024 r., w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku począwszy od jego przeniesienia w stan spoczynku w trybie określonym w nieobowiązującej ustawie z 9 października 2009 r., nowelizującej poprzednią ustawę o prokuraturze, nie wywołuje żadnych skutków prawnych”.

W oświadczeniu PK podkreślono też, że pismo Prokuratora Generalnego należy w związku z tym traktować, jako “nieopartą na jakiejkolwiek rzeczywistej podstawie prawnej próbę pozbawienia Prokuratora Krajowego możliwości wykonywania funkcji w drodze obejścia ustawowego mechanizmu odwoływania z tego stanowiska określonego w Prawie o prokuraturze, a wymagającego dla swej skuteczności zgody Prezydenta RP”.

Zdaniem Prokuratury Krajowej pismo Prokuratora Generalnego “nie jest jakąkolwiek decyzją, która mogłaby wywrzeć skutek prawny, a wyłącznie jego własną interpretacją prawa”. “Podkreślić należy, że przepisy, na które powołuje się Prokurator Generalny od początku obowiązywania Prawa o prokuraturze nigdy nie były kwestionowane ani interpretowane w taki sposób, w jaki przedstawił to Prokurator Generalny. Rozumowanie Prokuratora Generalnego prowadziłoby do wniosku, że prokurator Dariusz Barski w całym okresie sprawowania funkcji Prokuratora Krajowego, od 18 marca 2022 r., w rzeczywistości pozostawał w stanie spoczynku, czyli na prokuratorskiej emeryturze” – zaznaczono w oświadczeniu.

Prokuratura Krajowa określa działanie Prokuratora Generalnego, jako “kompletnie nielogiczne rozumowanie”, które “może rodzić niebezpieczeństwo kwestionowania ważności i skuteczności wszystkich decyzji podjętych w okresie sprawowania funkcji przez Prokuratora Krajowego, począwszy od decyzji o charakterze organizacyjnym, finansowym, osobowym po decyzje procesowe podjęte w konkretnych postępowaniach, w konsekwencji prowadząc do zakwestionowania ważności tych postępowań oraz wywołując szkodę dla obywateli, których interesów te postępowania dotyczyły, a zwłaszcza ofiar przestępstw”.

Pismo Prokuratora Generalnego określono w oświadczeniu Prokuratury Krajowej, jako “mające charakter wyłącznie jego opinii (która – PAP) nie może wywrzeć i nie wywiera jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie wpływa na status służbowy Prokuratora Dariusza Barskiego oraz sprawowaną przez niego zgodnie z obowiązującym prawem funkcję Prokuratora Krajowego”.

Minister Bodnar pytany 5 stycznia br., czego się spodziewa w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i czy ich rozmowa przeprowadzona wówczas “coś dała” – odpowiedział: “Nie chciałbym dzielić się moimi różnymi analizami z mediami na tym etapie postępowania; myślę, że są różne możliwości”.

“Faktycznie, rozmawialiśmy z prokuratorem Barskim, ale jeżeli nawet jakiekolwiek dalsze działania będą podejmowane, to pan prokurator Barski będzie pierwszą osobą, która będzie o tym informowana” – powiedział szef MS.

Bodnar dodał, że “to, co jest istotne w naszych relacjach, to to, że staramy się ze sobą rozmawiać i niezależnie od tych kwestii, które są tymi sprawami związanymi ze statusem prokuratury, staramy się także współpracować na co dzień w kontekście różnych spraw prowadzonych przez prokuraturę”.

Wtedy także minister Bodnar na uwagę, że decyzja o ostatecznym odwołaniu Barskiego będzie należała do prezydenta, stwierdził: “myślę, że są różne możliwości”.

Prokurator Dariusz Barski w lutym 2007 r. otrzymał nominację na prokuratora Prokuratury Krajowej oraz jednocześnie został powołany na stanowisko wiceministra sprawiedliwości – zastępcę Prokuratora Generalnego. W czerwcu 2007 r. został Prokuratorem Krajowym. Funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego pełnił do listopada 2007 r. Następnie do 1 kwietnia 2010 r. pracował w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Po likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 roku przeszedł w stan spoczynku. Od września 2015 r. do końca marca 2016 r. był przedstawicielem Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury. W grudniu 2016 r. został doradcą Ministra Sprawiedliwości, a następnie od 1 kwietnia 2017 r. doradcą Prokuratora Generalnego.

W dniu 16 lutego 2022 roku Barski został przywrócony do służby czynnej, a następnie 18 marca 2022 r. powołany na pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Zastąpił na tym stanowisku Bogdana Święczkowskiego, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy