Reklama

Kraj

MF: deficyt budżetu po kwietniu wyniósł 10 mld zł

Marek Siudaj/PAP
Dodano: 25.05.2023
74442_45398740_37583274
Share
Udostępnij
Deficyt budżetu po kwietniu wyniósł 10 mld zł. Dochody sięgnęły 173,7 mld zł, a wydatki 183,7 mld zł – podało w czwartek Ministerstwo Finansów.
W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 173,7 mld zł, tj. 28,7 proc. planu, i były wyższe o 5,6 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2022 r. o ok. 2,3 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w czwartek na swoich stronach internetowych.
 
„W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok” – wyjaśniło MF.
 
Resort podał, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,4 proc.(tj. ok. 5,1 mld zł), dochody z podatku PIT – niższe o 36,2 proc. r/r (tj. ok. 9,2 mld zł), a dochody z podatku CIT – wyższe o 2 proc. (tj. ok. 0,4 mld zł).
 
Ministerstwo wyliczyło także, że dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4 proc. w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2022 r. (tj. o ok. 1 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych – wyższe o 1,4 proc. r/r (tj. ok. 0,03 mld zł ). Jednocześnie w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,6 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 57,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2022 r.
 
MF podało także, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (158,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,8 mld zł, tj. 15,6 proc.
 
„Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 13,8 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, w związku z tą zmianą, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 14,0 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 10,6 mld zł i było zbliżone do wykonania w tym samym okresie roku 2022” – podało MF na stronie.
 
Resort wyjaśnił także, że w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 5,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej.
 
„W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 4,8 mld zł w związku głównie ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku” – podało MF.
 
W komunikacie wskazano, że wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 8,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia. Z kolei niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,2 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
 
Deficyt budżetu wyniósł 10 mld zł, czyli 14,7 proc. planu. Po marcu deficyt wynosił 12 mld zł.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy