Reklama

Kraj

Minister Finansów o uchwalonym budżecie na 2023 r.: to najlepszy budżet na obecne czasy

Aneta Oksiuta/PAP
Dodano: 16.12.2022
69847_44212814_44212783
Share
Udostępnij
To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych – oceniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska odnosząc się do uchwalonego przez Sejm budżetu na 2023 r.
Sejm w czwartek uchwalił ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł; limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł; deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł; deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB; dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.
 
"To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych" – powiedziała, cytowana w komunikacie MF, szefowa tego resortu Magdalena Rzeczkowska.
 
Jak dodała, "mamy świadomość, że rozdmuchanie wydatków publicznych może utrudniać zejście inflacji do bardziej akceptowalnych poziomów".
 
"Dlatego w tym trudnym, dynamicznym okresie angażujemy środki przede wszystkim we wsparcie osób najbardziej dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. W razie potrzeby, w kolejnym roku na bieżąco podejmować będziemy decyzję odnośnie ewentualnego rozszerzenia mechanizmów wsparcia" – podkreśliła minister.
 
Jak podało MF, na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała wpływ sytuacja makroekonomiczna. "W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej" – wskazał resort.
 
Dodano, że drugim istotnym czynnikiem "jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu". "Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania" – podano.
 
Ministerstwo przekazało, że w ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniono m.in.: zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu ponad 6 proc. PKB; środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, "Dobry Start'" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. oraz tzw. 13. emeryturę; 3 proc. PKB na obronność; zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej; środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki i zwiększenie wydatków na rolnictwo.
 
Teraz ustawą zajmie się Senat. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy