Reklama

Biznes

S19 Domaradz-Krosno o krok od rozpoczęcia budowy

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 14.03.2024
Fot. GDDKiA/Oddział Rzeszów
Fot. GDDKiA/Oddział Rzeszów
Share
Udostępnij

Do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Domaradz – Krosno. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Inwestycję realizuje Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to niemal 1,1 mld zł. Nowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym będzie miała 12,5 km długości. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca 2026 roku. 

GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości

Zgodnie z umową wykonawca opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadziła Wojewoda Podkarpacki. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości. Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Będzie to możliwe w połowie 2024 roku.

12,5 km S19 za 1,1 mld zł

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj – mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.  

Droga ekspresowa Domaradz Krosno

W miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości wyłonieni w przetargu dzierżawcy będą mogli rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.   

Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km.  

Stan realizacji szlaku Via Carpatia w naszym województwie:  

– 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),     

– 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, na etapie uzyskiwania ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),     

– 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy