Reklama

Biznes

Czym jest restrukturyzacja i kiedy z niej skorzystać?

Materiał Partnera
Dodano: 19.12.2022
70078_zdjecie-resizer-750q75
Share
Udostępnij

W niepewnych czasach wiele biznesów mierzy się z różnymi trudnościami. Postępowanie restrukturyzacyjne może pomóc firmie, której grozi niewypłacalność. Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

  1. Czym jest restrukturyzacja?
  2. Typy postępowań restrukturyzacyjnych
  3. Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to postępowanie sądowe, w którym dzięki porozumieniu z wierzycielami, ustala się nowy plan spłaty zadłużenia. Firma, która uczestniczy w takim postępowaniu może dalej funkcjonować i skupiać się na zwiększaniu dochodów. Takie działania mogą ją uchronić przed bankructwem. Prawo przewiduje tu specjalne narzędzia, które mają przed tym chronić. Pierwszym mechanizmem jest kompleksowa ochrona prawna (przeciwegzekucyjna oraz taka, która chroni przed wypowiedzeniem różnego rodzaju umów, np. leasingu czy najmu).

Druga ważna część ro sposób, w jaki firma dokonuje porozumienia z wierzycielami. Taka rozmowa przebiega z wszystkimi jednocześnie, a nie z każdym z osobna. Dyskutuje się nad układem, czyli planem spłaty długów. Dlaczego jest to korzystne dla dłużnika? Firma może liczyć na wydłużenie okresu spłaty zobowiązań, umorzenie odsetek czy tez redukcje kapitału. 

Typy postępowań restrukturyzacyjnych

Istnieje kilka typów postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to często wybierany tryb, gdyż efekty są widoczne bardzo szybko. Tutaj to doradca, a nie sąd otwiera postępowanie. Jest to wzór uproszony, wprowadzony w czasie pandemii Covid-19. 

Przyspieszone postępowanie układowe

Doradca restrukturyzacyjny przygotowuje całościowy plan układowy, przeprowadza głosowanie wśród dłużników oraz podejmuje działania, które mają zawiesić postępowanie egzekucyjne. 

Postępowanie układowe

Ten typ może być prowadzony, jeśli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Taki rodzaj procesu umożliwia także firmie zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne

Takie postępowanie umożliwia zadłużonej firmie przeprowadzenie działań sanacyjnych, zatwierdzenie spisu wierzytelności i zawarcie układu.

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie rozpoczyna się od sprawdzenia potrzeb firmy i zbadania jej kondycji. Następnie Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR przeprowadza bezpłatną analizę dotyczącą rozpoczęcia restrukturyzacji. W kolejnym kroku podpisuje się umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Następuje pierwsza płatność i zebranie kompleksowej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu. Kolejnym krokiem jest obwieszczenie  w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego. Od tego dnia firma jest chroniona. W tym czasie przeprowadza się negocjacje z wierzycielami w celu przygotowania się na zgromadzenie wierzycieli. W trzecim miesiącu restrukturyzacji wierzyciele otrzymują propozycję spłaty zobowiązań, którą analizują i głosują nad nią. Gdy plan zostanie przegłosowany, kierowany jest on do sądu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Sąd zapoznaje się z dokumentami. Po pozytywnej decyzji, rozpoczyna się realizacja planu. Doradca restrukturyzacyjny staje się nadzorcą wykonania układu.  Przez cały okres spłaty zobowiązań ma on obowiązek składać co trzy miesiące sprawozdania z tego jak zadłużona firma reguluje swoje zobowiązania.

Więcej szczegółów na temat restrukturyzacji oraz informacje o usługach, jakie świadczy kancelaria znajdują się tutaj: https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja/

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy