Reklama

Biznes

S19 – oferta na przedostatni podkarpacki etap wybrana

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 08.11.2023
Na Podkarpaciu wybudowano już ok. 82 km S19, 73 km są w realizacji, a na rozstrzygnięcie przetargu czeka ostatnie 11,6 km. Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Na Podkarpaciu wybudowano już ok. 82 km S19, 73 km są w realizacji, a na rozstrzygnięcie przetargu czeka ostatnie 11,6 km. Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Share
Udostępnij

– Spośród sześciu ofert, jakie wpłynęły w przetargu dotyczącym odcinka S19 Lutcza-Domaradz, wybraliśmy najkorzystniejszą. Złożyła ją firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret, wyceniając realizację inwestycji na 1 416 239 220 zł – informuje Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. To przedostatni odcinek trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, który czeka na podpisanie umowy z wykonawcą.

Jeśli nie będzie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu, podpisanie umowy z firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret na realizacje odcinka S19 z Lutczy do Domaradza możliwe będzie po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakres prac przy S19 Lutcza – Domaradz

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegał po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik  – Lutcza i Lutcza  – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik  – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną też: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie realizowane będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i finansowane z budżetu państwa.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza  – Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Via Carpatia

To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, z czego:     

    81,8 km – oddano do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie  – Rzeszów Południe),  

    72,9 km – jest w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno  – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID:  dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka oraz przed złożeniem wniosku o ZRID: Domaradz  – Krosno, Dukla  – Barwinek),  

    11,6 km – jest w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik  – Lutcza, Lutcza  – Domaradz).

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy