Reklama

Biznes

Krok bliżej do budowy S19 w stronę Barwinka

Redakcja
Dodano: 16.01.2018
37301_barwinek
Share
Udostępnij

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsza ofertę na wykonanie Koncepcji Programowej 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Jeśli do 22 stycznia br. nie wpłyną odwołania, to wszystko wskazuje na to, że umowa zostanie podpisana. Wybrany oferent za 17 mln zł ma przygotować koncepcję w 26 miesięcy. To pozwoli GDDKiA podjąć decyzje dotyczące rozwiązań projektowych, technologicznych i oszacować kosztu. Potem ogłoszony zostanie przetarg na projekt i budowę.  

Ofertę, która została wybrana 12 stycznia br. złożyło konsorcjum firm: Promost Consulting Sp. z o.o., IRP Biuro Projektów Sp. z o.o., Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. Za 17 mln zł jest ono gotowe wykonać dokumentację Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wybierając ofertę kierowała się nie tylko zaproponowaną ceną, ale brała pod uwagę także termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego oraz doświadczenie projektanta tunelu.

– Koncepcja Programowa będzie zawierać m.in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu – wylicza Joanna Rarus, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału GDDKiA. – Wykonane zostanie również kompleksowe rozpoznanie geologiczne, opracowana zostanie dokumentacja hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska, badań podłoża gruntowego. Będzie prowadzony monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

Powstała dokumentacja umożliwi doprecyzować dotychczasowe założenia projektowe do budowy S19 na tym odcinku. Z jej pomocą GDDKiA podejmie decyzję dotyczącą rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. 

– Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19 – tłumaczy Joanna Rarus. – Ta część szlaku Via Carpatia przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz mierzy ok. 23 km. Przewidziano tu 3 tunele o łącznej długości ok. 4,65 km. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Obecnie trwa jeszcze przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla trzech pozostałych odcinków S19 w stronę Barwinka: węzeł „Domaradz” – węzeł „Miejsce Piastowe” (ok. 23 km), węzeł „Miejsce Piastowe” – węzeł „Dukla” (ok. 10 km) i węzeł „Dukla”- Barwinek (Granica Państwa, ok. 18 km).

Budowa S19 bardziej zaawansowana jest na północ od Rzeszowa. Droga ekspresowa jest tam już budowana i ma połączyć Rzeszów i Lublin do roku 2021. Trasa na południe oddana zostanie później.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy